Få undersøgt jeres psykiske arbejdsmiljø

Få undersøgt jeres psykiske arbejdsmiljø

Hvis I ikke er trygge ved det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen, kan vi hjælpe jer med at gennemføre en undersøgelse blandt jeres kolleger. PROSA har gennemført en række større spørgeskema-undersøgelser af det psykiske arbejdsmiljø blandt it-professionelle, og vi har derfor en hel del erfaring med at gennemføre undersøgelser med særligt fokus på it-faget. Disse erfaringer kan vi bruge til at hjælpe jer med at kortlægge det psykiske arbejdsmiljø på jeres arbejdsplads.

For at undersøgelsen skal føles vedkommende på jeres arbejdsplads bør I udarbejde spørgsmål der passer præcist på jeres virksomhed. Samtidig bør I bruge nogle af de spørgsmål vi har udviklet, således at de resultater, I finder på jeres virksomhed, kan sammenlignes direkte med forholdene inden for faget generelt.

  • Vi hjælper gerne i hele processen:
  • Vi udarbejder spørgeskemaet i samarbejde med jer
  • Vi indsamler svar via Internettet.
  • Vi analyserer svarene.
  • Vi udarbejder en afsluttende rapport.

Hele forløbet forgår i samarbejde med jer, og I bestemmer selv om det skal være en undersøgelse der gennemføres af de ansatte alene eller det sker i samarbejde med ledelsen, f.eks. i regi af sikkerhedsudvalget.

Deltag i et af PROSAs netværk eller udvalg