Lønstatistik 2016

Lønstatistik 2016

Danmarks bedste lønstatistik for it-professionelle

Det er vigtigt, at du får den rigtige løn for dit arbejde. For at sikre, at du gør det, skal du kende din værdi på markedet. Her er PROSAs nye lønstatistik et vigtigt redskab forud for din lønforhandling.

Find dig selv

Tjek hvordan du ligger i sammenligning med andre it-professionelle.

Erhvervsuddannede med it er blandt andet uddannelserne: IT-administrator, Informatikassistent, IT-supporter samt Datateknikere (tidl. Datamekaniker/datafagtekniker).

Tendenser i Lønstatistik 2016

Den gennemsnitlige lønstigning for en it-medarbejder har været 3,1% fra januar 2015 til januar 2016. Sammenligner vi med prisudviklingen for 2015, priserne steget med 0,6%.

Ser vi på udviklingen i lønniveauet i it-faget er stigningen på 1,0 %, hvilket er mindre end arbejdsmarkedet generelt.

Hvis du selv står overfor at skulle forhandle løn er det vigtigt at du husker på at din erhvervserfaring også er øget, idet du har fået større kendskab til de forskellige opgaver på virksomheden og forbedret dine kvalifikationer i forhold til it-faget.

I tabellerne kan du se hvor meget lønnen er steget i det sidste år, for medarbejdere på dit anciennitetstrin.

Hvor meget ancienniteten betyder afhænger af, hvor du står i din karriere. Det er især i de første år man skal stige mest.

Bag om statistikken

Lønstatistik-tabellerne er baseret på 2.848 besvarelser fra ansatte i it-faget. Det er en svarprocent på 31.

Besvarelserne omfatter lønnen i januar 2016, og oplysningerne er blevet indsamlet i perioden 29. januar – 28. februar 2016. 

I beregningen af lønningerne har vi udover bruttolønnen indregnet arbejdsgiverens pensionsbidrag, bonus samt fridage udover 5 ugers ferie.

Deltag i et af PROSAs netværk eller udvalg