Guide i lønforhandling

Guide til lønforhandling

Her finder du en guide med gode råd og fif til, hvordan du får mere i lønningsposen. Husk, at en god forberedelse er guld værd for at få en højere løn. 

 

Forberedelse


Hvordan er du i hverdagen?
En lønforhandling er i gang hele året rundt
Indhent løbende oplysninger om dit arbejde, din indsats og din arbejdsplads.  
Vær synlig

Find de relevante tal
Hvad får andre for et tilsvarende job?
Hvad tjener dine kollegaer?
Brug PROSA’s lønstatistik og overenskomster
Sæt dig et mål for, hvad du vil have
-    Hvad vil du gerne have?
-    Hvad vil du være tilfreds med (og hvad er realistisk)?
-    Hvad er din smertegrænse?

Tænk på alternativer
Løn er ikke alt. Vær kreativ
Hvilke former for fryns kan være relevante i dit fag? For eksempel fri mobil, hjemmearbejdsplads, avis/ugeskrift, pendlerkort, firmabil, bærbar
Gør op hvad der er vigtigst for dig: løn, tid, uddannelse?

Hvad lægger din chef vægt på?
Kan du komme nogle af din chefs ønsker og behov imøde?
Kan du forberede nogle svar på indvendinger, du ved, han har?
Hvad vil du fremhæve om dig selv? For eksempel arbejdsopgaver, resultater, ansvar, oplæring af andre, personlige kompetencer
Ros/succeser du har fået i løbet af året

Det gode argument

Vælg et, to eller højst tre gode argumenter
Glem alt om alle andre
Forbered dig på at skulle gentage igen og igen

Be’ om lønforhandling

Aftal tidspunkt stille og roligt
Vent ikke til du er vred
Du har selv ansvaret for tage initiativ

Forhandlingen


Kom godt og roligt i gang

Start med lidt udenomssnak
Tjek dit kropssprog ind imellem

Forhandlingsstil
Vælg din egen stil baseret på det, du er god til for eksempel den der lytter, observerer, får idéer, analyserer
Et argument af gangen
Lyt til chefens argumenter
Stil uddybende spørgsmål
Forlang dokumentation og begrundelser
Bevar overblik og ro
Erkend følelser – vis dem – men kontrollér dem
Husk at resumere resultater – skriv evt. ned

Klar udmelding
Fortæl enkelt og klart, hvad det er du forventer
Tro på dig selv og dine evner
Hold dig til dit gode argument

Positiv atmosfære

Skab en positiv stemning
Ros chefen
Spil op til chefens positive følelser – ikke de negative
Forstå chefens bevæggrunde
Grib chancerne straks, når de er
Markér punkter med enighed
2 vindere - lad chefen have en kattelem

Absolut forbudt
Hovér aldrig
Ydmyg aldrig chefen
Brug aldrig trusler over for chefen

Læs din chef
Vurdere chefen – hvor langt vil han/hun give sig?
Hvad er vigtigt for chefen?
Et nej er ikke altid et nej – bliv ikke vred, såret eller skuffet, men fortsæt
Tegn på imødekommenhed – grib straks chancen
Tegn på baglås – snak om noget andet
Husk man skal kunne mødes igen
Du kan altid bede om en pause eller afbrydelse

Hvis I ikke kan blive enige
Hvad skal der til?
Hvor skal jeg gøre/præstere for at få højere løn?
Skriv det ned

Afslutning af forhandlingen
Tag det med ro
Lav resumé
Formuler resultatet skriftligt
Undgå tvetydigheder
Forlad lokalet på god vis
Følg op på, at du får det aftalte

Deltag i et af PROSAs netværk eller udvalg