Pension

Pension

84,4 % af de it-professionelle har i dag en pensionsordning som arbejdsgiveren betaler direkte ind til.

Ser vi på gruppen der har en arbejdsgiverbetalt pension er det mest almindelige, at arbejdsgiveren bidrager med 10 % af lønnen.

Er du en af de mange der har en arbejdsgiver betalt pensionsordning, skal du huske at lægge din arbejdsgivers pensionsbidrag til tallet på din lønseddel før du sammenligner med tallene i lønstatistikken.

Deltag i et af PROSAs netværk eller udvalg