Pjecer

Faglige pjecer fra PROSA

Funktionæransat

En gennemgang af hvilke rettigheder og pligter man har, hvis man er omfattet af funktionærloven. Eksempelvis gennemgås reglerne om hvem, der er omfattet af loven, opsigelsesregler, forhold ved sygdom og barsel, organisations- og forhandlingsret m.m

Sidst opdateret: januar 2016


Ansættelseskontrakter

Denne pjece indeholder for det første lovgivning om ansættelsesbeviser, som danner grundlag for et ansættelsesforhold. Lovgivningen er gennemført på baggrund af et vedtaget EF-direktiv. I pjecen er loven omtalt. Desuden indeholder pjecen en standard-ansættelseskontrakt, som tager højde for lovgivningen, og som er udarbejdet på en sådan måde, at den retter sig mod PROSA-medlemmer og dermed it-folk.

Publiceret: februar 2016


Få en repræsentant

Hvad kan du bruge en repræsentant til, og hvad skal der til for at få en?
PROSAs organizere har gode råd.

Publiceret: april. 2013


Ferieloven - en vejledning for it-folk

Formålet med pjecen er at give PROSAs medlemmer et generelt indblik i de ferieregler, der er gældende på arbejdsmarkedet. Pjecen er opbygget på den måde, at efter hvert kapitel følger de kommentarer, som er relevante i forhold paragrafferne.

Publiceret: 2012-06-19


Kodeks for it-folk

I PROSA har vi igennem lang tid haft en åben diskussion om etiske retningslinier for professionelle it-folk. I denne pjece kan du læse om den etik og faglige moral, som efter vores opfattelse skal være basis for alle, der arbejder professionelt med it-persondataloven.

Publiceret: 2006-05-22


Persondataloven

Denne pjece er en vejledning for it-folk om lov om behandling af personoplysninger, lov nr. 429 af 31. maj 2000. Loven har fået kaldenavnet persondataloven.

Publiceret: 2006-04-01


Skal I være forældre?

I denne pjece kan du få svar på nogle af de mest almindelige spørgsmål, som vi støder på i vores mange kontakter med medlemmer i forbindelse med graviditet, barsel og adoption, og orlov til børnepasning.

Publiceret: oktober 2012


It og ophavsretten

En pjece om ophavsretten, patentloven og international lovgivning og hvilke rettigheder og muligheder du har som it-professionel

Publiceret: 2003-01-01


Edb-faget, spændende men for hårdt

en undersøgelse af stress og nedslidning i it-faget.

Publiceret: 2002-01-01


Hvad siger loven om skærmarbejde

Denne pjece er skrevet til dem, der ønsker at arbejde seriøst for at forbedre arbejdsmiljøet ved skærmterminaler.

Publiceret: 2000-01-01


På vej mod konkurs?

Formålet med denne pjece er, at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs.

Publiceret: December 2012

 
Deltag i et af PROSAs netværk eller udvalg