Sådan er PROSA politisk organiseret

  

Der er kort vej til indflydelse og handling i PROSA. Læs her hvordan PROSA er organiseret og hvordan DU kan gøre din indflydelse gældende på alt fra uddannelsespolitik til PROSAs arrangementer via PROSAs delegeretforsamling, lokalafdelinger, udvalg eller sågar i hovedbestyrelsen.

Delegeretforsamlingen

Delegeretforsamlingen er PROSAs øverste myndighed. Delegeretforsamlingen lægger de overordnede retningslinier for, hvordan vi som organisation skal arbejde.

Det er fx på delegeretforsamlingerne, at PROSAs formand, næstformand  og forbundssekretærerne vælges og hvor forbundets vedtægter og arbejdsplan besluttes. Delegeretforsamlingen afholdes hvert andet år (i de lige år) i en weekend i november.

Hvordan kan jeg komme til at deltage?

Hvis du er interesseret i at få indflydelse på de overordnede retningslinier og den politik, som PROSA som organisation skal arbejde med, så tag kontakt til din lokalafdeling og hør hvornår næste forsamling afholdes.

Formelt får du stemmeret (bliver delegeret) på delegeretforsamlingen, ved at du vælges på en generalforsamling i din lokalafdelingen.

Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen er PROSAs højeste myndighed mellem delegeretforsamlingerne. Hovedbestyrelsen varetager det koordinerende arbejde mellem lokalafdelingerne og sikrer, at delegeretforsamlingens politiske beslutninger føres ud i livet. Hovedbestyrelsen kan også af egen drift tage sager op.

Hovedbestyrelsen afholder 8-10 møder om året og møderne afholdes i weekender.

Se hovedbestyrelsen medlemmer

Hvordan kan jeg stille op til valg til Hovedbestyrelsen?

Hovedbestyrelsesvalg bliver foretaget hvert 2. år. Du kan stille op til hovedbestyrelsen på delegeretforsamlingen eller i din lokalafdeling. Hvis du er interesseret i at stille op, så tag kontakt til din lokalafdeling for at høre mere.


Delegeretforsamlingen

Delegeretforsamlingen er PROSAs øverste myndighed. Delegeretforsamlingen lægger de overordnede retningslinier for, hvordan vi som organisation skal arbejde.

Det er fx på delegeretforsamlingerne, at PROSAs formand, næstformand  og forbundssekretærerne vælges og hvor forbundets vedtægter og arbejdsplan besluttes. Delegeretforsamlingen afholdes hvert andet år (i de lige år) i en weekend i november.

Hvordan kan jeg komme til at deltage?

Hvis du er interesseret i at få indflydelse på de overordnede retningslinier og den politik, som PROSA som organisation skal arbejde med, så tag kontakt til din lokalafdeling og hør hvornår næste forsamling afholdes.

Formelt får du stemmeret (bliver delegeret) på delegeretforsamlingen, ved at du vælges på en generalforsamling i din lokalafdelingen.


Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen er PROSAs højeste myndighed mellem delegeretforsamlingerne. Hovedbestyrelsen varetager det koordinerende arbejde mellem lokalafdelingerne og sikrer, at delegeretforsamlingens politiske beslutninger føres ud i livet. Hovedbestyrelsen kan også af egen drift tage sager op.

Hovedbestyrelsen afholder 8-10 møder om året og møderne afholdes i weekender.

Se hovedbestyrelsen medlemmer

Hvordan kan jeg stille op til valg til Hovedbestyrelsen?

Hovedbestyrelsesvalg bliver foretaget hvert 2. år. Du kan stille op til hovedbestyrelsen på delegeretforsamlingen eller i din lokalafdeling. Hvis du er interesseret i at stille op, så tag kontakt til din lokalafdeling for at høre mere.


Lokalafdelingen

Som medlem af PROSA er du medlem af den lokalafdeling, der hører til din arbejdsplads.

Lokalafdelingen ledes af en lokalafdelingsbestyrelse som vælges på afdelingens generalforsamling 1 gang om året.  PROSAs lokalafdelinger er en vigtig del af PROSAs beslutningsproces.

Se PROSAs lokalafdelinger (link)

Hvordan bliver jeg aktiv i min lokalafdeling?

Henvend dig direkte til din lokalafdeling (Link), hvis du vil vide, hvordan du gør din indflydelse gældende.


Udvalg

PROSA har en række udvalg nedsat af Hovedbestyrelsen eller Delegeretforsamlingen til at tage vare på foreningens politik. Du kan læse mere om de forskellige politiske udvalg og deres områder her.(Link)

Hvordan bliver jeg aktiv i et udvalg?

Langt de fleste udvalg i PROSA er åbne udvalg, hvilket betyder, at du som medlem er meget velkommen til at deltage i arbejdet eller blot komme med input til udvalgets arbejde - selv hvis du ikke er valgt ind i udvalget. Henvend dig til PROSA (Link) eller direkte til det relevante udvalg, hvis du vil vide mere om, hvordan du gør din indflydelse gældende.

Sidst revideret

15. juni 2017

Ansvarlig

Jesper Svarre

Webmaster

jes@prosa.dk

28881245