Amanda Christiansen: Genopstiller som forbundssekretær

Fastholdelse og de unge i fokus

Jeg genopstiller som forbundssekretær i det vestlige, da jeg efter to år bare har fået mere blod på tanden. Jeg har været en del af PROSA i fire et halvt år med fokus på fastholdelse og vores unge medlemmer. Det arbejde ønsker jeg at fortsætte, da vi stadig har lang vej at gå for at synliggøre PROSAs værdi for de nye generationer af it-professionelle.

Det er vigtigt, at vi så tidligt som muligt viser vores nye medlemmer, hvordan PROSA kan berige deres liv – hvad end det er socialt, it-fagligt eller beskyttelse af deres rettigheder. Derfor har jeg lavet en masse tiltag med vores unge aktive, som jeg ønsker at fortsætte og bygge videre på i næste periode. Blandt andet har jeg:

  •  Understøttet de unge aktive i deres protest mod FH’s reaktion på forslaget om nedskæringer af dimittendsatsen. Det affødte både en demonstration, en protestsang, en brevstorm mod FH, en mailstorm mod politikere på Christiansborg og uddeling af flyers.
  •  Afholdt ”politikskole” for alle interesserede unge. Her fik de en introduktion til PROSAs opbygning, og hvordan de kan få politisk indflydelse både internt i PROSA og eksternt.
  •  Lavet forskellige aktiviteter med de unge mennesker. Blandt andet udflugter og arbejdsdage, hvor de unge har været sociale og arbejdet med deres politiske budskaber.

Hvis I genvælger mig, vil jeg fortsætte mit fokus på fastholdelse af unge/nye medlemmer gennem værdiskabende netværk og arrangementer. Jeg vil også fortsætte mit arbejde med at gøre vores kommunikation endnu bedre. Jeg har således været med til at gentænke vores kommunikation med vores medlemmer gennem blandt andet indførelsen af mailflows og ved telefonisk kontakt. Jeg har desuden bidraget til at omstrukturere vores hjemmeside og forbedre og opdatere indholdet. Et arbejde, der er godt begyndt, men langtfra færdigt endnu.

Om mig

Jeg er 32 år og blev færdig med min uddannelse i sommeren 2019, hvor jeg skrev speciale om de etiske problemstillinger og mulige løsninger ved overvågningsteknologi i forsikringsbranchen. Jeg bor i Odense i et lille rækkehus med min kat, Simon.

Fotograf: Philip Davall