PROSAs uddannelses-, ledigheds- og kompetencepolitik

Det er PROSAs vision, at alle PROSA-medlemmer er i arbejde, og at deres kompetencer er globalt konkurrencedygtige.

Det er PROSAs målsætning at sikre en balance mellem udbud og efterspørgsel af it-arbejdskraft på det danske it-arbejdsmarked, på det højest mulige niveau, og give PROSAs medlemmer de bedste vilkår for at deltage på dette arbejdsmarked med skyldig hensyntagen til, at det danske it-arbejdsmarked er en del af en global arbejdsdeling.

Det er PROSAs udvalg for Uddannelse-, Ledighed og Kompetencer (ULK-udvalget) der diskuterer disse emner. Udvalget er åbent for alle PROSA-medlemmer. Ønsker du at være aktiv i ULK, så skriv til mit@prosa.dk

Udvalgets ansvarsområder er Uddannelsespolitikken, Karriererådgivning, Efter-/videreuddannelsespolitikken, Ledighedspolitikken og Vækstpolitikken.

Prioritering af områder

I indeværende DF-periode er udvalgets prioritet den løbende opkvalificering af it-arbejdsstyrken. Det er en prioritet, at der med den stærkt forkortede dagpengeperiode i højere grad sker en fornuftig og effektiv brug af ledighedsperioden, og at der skabes tiltag der kan hjælpe de der når at opbruge deres dagpengeret. Det er samtidig en prioritet, at PROSA i perioden får videreudviklet sin evne og kapacitet til at give karriererådgivning og formidle job på it-arbejdsmarkedet.


Uddannelsespolitikken

Det er PROSAs mål, at der udbydes relevante og attraktive it-uddannelser på alle uddannelsesniveauer, som efterspørges. I udviklingen af it-uddannelserne, eksisterende såvel som nye, skal PROSA være toneangivende og dagsordensættende

Læs mere >>


Karriererådgivning

PROSA skal med udgangspunkt i medlemmets situation, hvad enten de er i beskæftigelse, dimittend eller ledig, kunne rådgive og sparre med den ledige om deres karriereudvikling. PROSA skal være en naturlig sparringspartner i medlemmernes karriereudvikling og det naturlige valg, når it-professionelle søger arbejde, og arbejdsgivere søger it-arbejdskraft.

Læs mere >>


Efter-/videreuddannelsespolitikken

Det er PROSAs mål, at der udbydes relevante og attraktive it-efteruddannelser på alle uddannelsesniveauer, og at de bliver brugt af både arbejdsgivere og vores medlemmer. I udviklingen af udbuddet skal PROSA være toneangivende og dagsordensættende.

Det er PROSAs vision, at it-kompetenceudvikling ses som et nødvendigt vilkår af både vores medlemmer og deres arbejdsgivere, og at der er en uddannelsesfond, der omfatter alle vores medlemmer.

Læs mere >>


Ledighedspolitikken

PROSA vil i ledighedspolitikken arbejde for, at medlemmets ledighedsperiode bliver en periode, hvor den enkelte kan se en vej, der leder ud af ledighedsperioden, enten i form af arbejde eller uddannelse. PROSA arbejder derfor med initiativer der kan være med til at nedbringe ledigheden og hjælpe medlemmerne med at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Det er for PROSA vigtigt at der etableres relevante tilbud til dem, som mister eller har mistet dagpengeretten. De skal have en reel mulighed for at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Det er PROSAs vision, at vores ledige medlemmer har de bedste muligheder for at få de udbudte jobs.

Læs mere >>


Vækstpolitikken

PROSA vil arbejde med at udvikle og forme forslag til en bæredygtig vækstpolitik med det mål at øge antallet af it-arbejdspladser og efterspørgslen efter it-ydelser og produkter i Danmark.

Det er PROSAs vision for vækstpolitikken, at det danske it-arbejdsmarked relativt er et af verdens største og på områder er markedsledende.

Læs mere >>