Hvem kan blive medlem af PROSA?

PROSA's medlemmer arbejder med it og it-systemer i en bred forstand.  Med at planlægge, udvikle, bygge, drifte, styre, dokumentere, undervise og arbejde med områder, der understøtter it.

Medlemmerne designer og udvikler software og hardwarenært software, avanceret brugergrænseflade design, de laver systemintegration, test og udarbejder manualer. Medlemmerne sikrer, at it-systemerne bliver vedligeholdt og udviklet. De laver informations- og forretningsstrategier, udvikler forretningsplaner, udarbejder specifikationer, systemarkitektur. De styrer og leder også it-projekter, og de vurderer markedsbehov. De underviser andre it-professionelle og brugere af it-systemerne. De udarbejder tilbud og laver kontraktstyring.

PROSAs medlemmer kan arbejde som ansatte eller som selvstændige.

PROSA's medlemmer har ikke ansættelses- og/eller afskedigelsesret over andre it-professionelle, så der er ingen tvivl om, hvem PROSA repræsenterer i en evt. konflikt. PROSA optager ikke ledige som medlemmer (men man kan selvfølgelig fortsætte sit medlemskab, hvis man på et senere tidspunkt bliver ledig).