Danmarks bedste lønstatistik for it-professionelle

Andre indgange til dit lønniveau:

Det er vigtigt, at du får den rigtige løn for dit arbejde. For at sikre, at du gør det, skal du kende din værdi på markedet. Her er PROSAs lønstatistik et vigtigt redskab forud for din lønforhandling.

Bag om statistikken

Den aktuelle lønstatistik er baseret på 2.706 besvarelser fra ansatte i it-faget. Det svarer til en svarprocent på 23.

Besvarelserne omfatter lønnen for januar 2024, og oplysningerne er indsamlet i perioden 2. februar– til 3. marts 2024. 

Tendenser i Lønstatistik 2024

Den gennemsnitlige lønstigning for en it-medarbejder har været 5,5 % fra januar 2023 til januar 2024. Sammenligner vi med prisudviklingen for 2023, priserne steget med 1,2 %.

Ser vi på udviklingen i lønniveauet i it-faget er stigningen på 3,7 %, hvilket er lidt højere end på arbejdsmarkedet generelt, der er steget med 3,6 % i den samme periode.

Hvis du selv står overfor at skulle forhandle løn er det vigtigt at du husker på at din erhvervserfaring også er øget, idet du har fået større kendskab til de forskellige opgaver på virksomheden og forbedret dine kvalifikationer i forhold til it-faget.

Hvor meget ancienniteten betyder afhænger af, hvor du står i din karriere. Det er især i de første år man skal stige mest.