Arbejdsmarkedspolitik

Som et forbund af it-professionelle knokler vi hver dag, sammen med frivillige, aktivister, tillidsrepræsentanter og medlemmerne helt bredt for at skabe et retfærdigt, lige og godt arbejdsmarked for it-folk. Det gør vi især inden for disse fokusområder:

Lighed

Vi kæmper for et lige arbejdsmarked, hvor ingen behøver at være utrygge, hvor mennesker har det, de skal bruge, og hvor der er en plads til alle. Derfor ser vi ny lovgivning og nye reformer kritisk igennem og vurderer, om de vil skabe mere ulighed eller fattiggøre bestemte grupper på arbejdsmarkedet. Samtidig arbejder vi konstant for et tryggere og mere lige arbejdsmarked, hvor der er solid understøttelse til arbejdsløse, et dækkende dagpengeniveau, stabile og sikre sociale ydelser til usikre ansatte, freelancere og tvungne selvstændige såvel som gode lønmuligheder og retfærdige ansættelsesvilkår.

Automatisering

Vores arbejdsmarked er præget af en lynhurtig teknologisk udvikling, hvor nye løsninger konstant vinder frem og ændrer de vilkår, vi arbejder under. Det er især sandt for it-folk, som længe har været vant til at skulle lære nye systemer, løsninger og arbejdsformer på en arbejdsmarked i konstant forandring. Vi arbejder for, at nye teknologiske løsninger skal gavne fællesskabet og gøre os rigere og friere. Det står i modsætning til den tendens, som vi oplever nu, at teknologien bl.a. bruges til at skabe mere usikre arbejdsvilkår, større ulighed og arbejdsløshed for nogle.

Kvinder i it

Vi er et meget kønsskævt fag, som hovedsageligt består af mænd. Det gælder hele vejen fra uddannelserne og ud på arbejdsmarkedet. Derfor arbejder vi konstant på at analysere og modarbejde tendenser til ulighed mellem kønnene inden for it-faget og styrke organisering og den politiske stilling for kvinder i it.

LGBT+

Vi arbejder imod diskrimination, hvor end vi finder den, og vi ønsker, at it-faget skal være frit og mangfoldigt. Ingen skal opleve forskelsbehandling på arbejdspladserne, i faget eller diskrimineres på baggrund af deres seksualitet eller kønsidentitet. Derfor analyserer vi specifikt diskrimination og ulighed på LGBT+-området og arbejder på at udvikle lovgivning, alliancer og organisering, som styrker LGBT+-personers stilling i it-faget.

Klausuler

It-arbejdsmarkedet har været det vilde vesten, når det kommer til ulovlige og dybt skadelige kunde- og konkurrenceklausuler. Klausulerne tvangsbinder it-professionelle til deres arbejdsgiver og skader udviklingen og dynamikken på it-arbejdsmarkedet. Derfor har vi igennem flere år arbejdet intensivt med at gøre it-arbejdsmarkedet fri fra klausulerne og teste lovligheden af de klausuler, som arbejdsgiverne forsøger at presse ind i ansættelseskontrakterne. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt en klausul, som optræder i din kontrakt, er lovlig, så henvend dig med det samme.