Kontingent

Kontingentsatser pr. måned gældende fra 01.01.2024.  Du skal huske på, at kontingenter kan trækkes fra i skat efter gældende regler.  Selvstændige betaler fuldtidskontingent.

Kontingent - i arbejde, selvstændige, studerende og pensionister

 

Fagforening

Fuldtidsarbejdende og selvstændige (25 timer om ugen eller derover)                       

409 kr.

Deltidsarbejdende (Under 25 timer om ugen)

217 kr.

It-studerende med it-arbejde (Ph.d. studie betragtes som fuldtidsarbejde)

130 kr.

It-studerende uden it-arbejde, it-lærlinge (Ph.d. studie betragtes som fuldtidsarbejde)

0 kr.

Pensionister

30 kr.

Fagforening og Min A-kasse - i arbejde

Fuldtidsarbejdende og selvstændige, fuldtidsforsikret uden efterløn 
(For it-dimittender kr. 790 de første 3 måneder)
(30 timer om ugen eller derover, fleksjob før 2013 betragtes som fuldtid)                       

915 kr.

Fuldtidsarbejdende og selvstændige, fuldtidsforsikret med efterløn
(For it-dimittender kr. 1338 de første 3 måneder)
(30 timer om ugen eller derover, fleksjob før 2013 betragtes som fuldtid)

1463 kr.

Deltidsarbejdende og deltidsforsikret uden efterløn 

(Under 25 timer om ugen)

595 kr.

Deltidsarbejdende og deltidsforsikret med efterløn

 (Under 25 timer om ugen)

960 kr.

A-kasse-delen af kontingentet udgør 506 kr 

(378 kr ved deltidsforsikring).

Læs mere om a-kassens timeregler, der ikke helt følger PROSAs hos Min A-Kasse.

Læs mere om kontingentfritagelse hos Min A-Kasse

Aktive medlemmer, der ikke oppebærer løn ved it-arbejde

Modtagere af syge- eller barsels-dagpenge, værnepligtige eller fleksjobbere, (ansat i et fleksjob efter 31. december 2012), udgør nedsat kontingent – kontakt medlemsregistreringen for at høre nærmere.

 

Kontingent - arbejdsløse

Arbejdsløse (fradragsberettiget)

Fuldtidsforsikret (fagforening nedsat 130 kr. + fuld a-kasse 490 kr.)                       

636 kr.

Fuldtidsforsikret med efterlønsbidrag

1184 kr.

Deltidsforsikret (fagforening 130 kr. + deltid a-kasse 367 kr.)

508 kr.

Deltidsforsikret med efterlønsbidrag

873 kr.

Fuldtidsforsikret i A-kassen gælder arbejde 30 timer eller mere ugentligt.
Deltidsforsikret i A-kassen gælder arbejde under 30 timer ugentligt
.

 

 

Kontingent - efterlønsmodtagere

Efterlønsmodtagere (fradragsberettiget)

Fuldtidsforsikret

Man betaler kun kr. 506 til A-kassen, når man er på efterløn

636 kr.

Deltidsforsikret

Man betaler kun kr. 378 til A-kassen, når man er på efterløn

508 kr.

 

 

 

 

 

 

Pensionistmedlemskab?

Som medlem af PROSA på efterløn har du nu mulighed for at vælge mellem almindeligt medlemskab med ovenstående kontingent eller pensionistmedlemskab (forudsat du ikke arbejder).

I begge tilfælde skal du fortsat betale kontingent til a-kassen for at kunne modtage efterløn.

Er du stadig på arbejdsmarkedet?

Hvis du stadig i større eller mindre omfang er aktiv på arbejdsmarkedet, fortsætter du som hidtil og beholder dine fulde rettigheder og pligter. Det betyder, at du fortsat kan bruge PROSAs individuelle eller kollektive medlemsservice, deltage i udvalgsarbejde og netværk, vælges og har stemmeret til PROSAs demokratiske organer.

Har du forladt arbejdsmarkedet?

Hvis du ikke er, eller har planer om at være, aktiv på arbejdsmarkedet, kan du i stedet vælge pensionistmedlemskab, og derved fortsætte som medlem af PROSA for et beskedent kontingent (30 kr.). Som pensionistmedlem modtager du Prosabladet og kan deltage i PROSAs forskellige arrangementer, men du har ikke stemmeret og du kan ikke vælges til politiske poster.

Du skal som efterlønner fortsat betale til a-kassen for at modtage efterløn.

Hvad gør du?

Ønsker du at overgå til pensionistmedlemskab, skal du udfylde formularen på Mit PROSA under Medlemskab.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte medlemsregistreringen på 33364141 eller medlemsreg@prosa.dk

Kontingent - passive medlemmer

Passive medlemmer er medlemmer, som går over til et arbejde uden for foreningens optagelses­bestemmelser.

Passive medlemmer (fradragsberettiget)

Medlemskab
uden a-kasse

217 kr.

Fuldtidsforsikret
med a-kasse

683 kr.

Fuldtidsforsikret
med a-kasse og efterløn

1197 kr.