Realkompetencevurdering (RKV)

Du er meget mere end et stykke papir. Få en realkompetencevurdering på den uddannelse, som du gerne vil starte på, så kan du muligvis bruge erfaring eller kurser til at få adgang til eller til at afkorte uddannelsen. 

Først bør finde ud af, hvilke kompetencer uddannelsen lægger vægt på. Dernæst kan du bruge Minkompetencemappe.dk til at samle et målrettet overblik over dine kompetencer og dine eksamensbeviser.

> Min Kompetencemappe - log på med MitID


Hvad kan jeg bruge en realkompetencevurdering til?

  • Du kan muligvis blive optaget på en uddannelse, selv om du ikke opfylder alle adgangskravene.
  • Du kan måske også få merit for enkelte moduler eller fag og afkorte den uddannelse, du vil begynde på.
  • Du kan desuden bruge dit bevis til at dokumentere, hvad du kan, når du søger nyt job eller skal forhandle løn.


Realkompetencevurderingen foretages dér, hvor du ønsker at tage en uddannelse. Kontakt uddannelsens studievejleder eller eventuelt en underviser, som kan hjælpe dig i gang. De vil vurdere dine kompetencer i forhold til de adgangskrav og standarder, der er på uddannelsen. 

Vurderingsforløbet kan omfatte test, interview, eller forløb, hvor du skal vise og afprøve dine færdigheder. Du kan få afslag på din RKV-vurdering, hvis institutionen skønner, at dine kompetencer ikke opfylder adgangskrav eller mål for uddannelsen. Ellers skulle du modtage et kompetencebevis efter ca. en uge.
 

Gode råd til dig inden du beder om en RKV-vurdering

  • Overvej hvilken uddannelse, der passer bedst på de opgaver som du gerne vil arbejde med i fremtiden. 
  • Snak med din tillidsrepræsentant, en kollega eller andre som arbejder med de opgaver du gerne vil arbejde med freomover.
  • Tal med en vejleder på uddannelsen, så I sammen kan tilrettelægge et forløb for din individuelle vurdering.

Man har krav på en realkompetencevurdering, før man begynder på en voksen- og efteruddannelse.
 

Følgende uddannelser skal tilbyde en RKV:

Erhvervsuddannelse for voksne (EUV), Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU), Almene fag på AVU og gymnasialt niveau samt Akademi- og diplomuddannelser

> Kontakt PROSAs karrierevejledning og hør mere