OVERENSKOMSTER I STATEN OG DET PRIVATE

I Danmark har vi ikke en politisk bestemt lovgivning, der sikrer områder som mindsteløn, arbejdstider og pension. Heldigvis har vi tradition for at organisere os i fagforeninger, så vi sammen kan sikre førnævnte områder gennem overenskomster. Du kan lære mere om overenskomsters funktioner og indhold her.