Arbejdsgivers muligheder

Hvis du udviser en adfærd, som din arbejdsgiver er utilfreds med, har din arbejdsgiver en række reaktionsmuligheder.

Ved mindre forseelser kan din arbejdsgiver vælge at påtale forholdet, mens mere alvorligere forhold kan medføre en advarsel. I tilfælde af grove handlinger, kan arbejdsgiver vælge at opsige dig og i ekstreme tilfælde bortvise dig.

Når du har modtaget en advarsel, er det vigtigt at være opmærksom på visse ting.

 

Krav til advarsel

En advarsel skal opfylde specifikke krav, førend der foreligger en gyldig advarsel. I modsat fald mister advarslen sin virkning.

  • advarslen bør være skriftlig, da mundtlige advarsler kan være svære at dokumentere.
  • skal beskrive de(t) konkrete forhold, der har ført til advarslen, og at forholdet udgør en misligholdelse af ansættelsesforholdet,
  • det skal angives, at en gentagelse af samme forhold vil få ansættelsesretlige konsekvenser, og
  • en passende frist skal angives, så arbejdsgiver kan følge op på advarslen og om den påberåbte adfærd er ændret.

 

Hvor længe gælder advarslen?

En advarsel for mindre forseelser forældes normalt efter et halvt år, mens en advarsel for alvorligere forhold forældes efter 1-2 år.

En advarsel om et specifikt forhold kan ikke overføres til andre forhold. Hvis du f.eks. har fået en advarsel på grund af din performance, begrunder det ikke en opsigelse, hvis du efterfølgende møder for sent på arbejde.

Omvendt kan en tidligere advarsel bruges som begrundelse for en opsigelse ved gentagelse af samme forhold. Det er derfor vigtigt, at du retter dig ind efter advarslen.

 

Hvis du ikke er enig i advarslen

Hvis du ikke er enig i advarslen, bør du skrive dine bemærkninger til din arbejdsgiver for at forsøge at få din arbejdsgiver til at ændre syn på sagen. Skriv kort, præcist og konstruktivt, og forhold dig til de omstændigheder og episoder, som nævnes i advarslen.

 

Hvis du er enig i advarslen

Er du enig i advarslen, bør du kvittere for modtagelsen, og skriftligt tilkendegive din vilje til at ændre adfærd efter bedste evne.

 

Hvad kan PROSA hjælpe med?

PROSA kan bistå dig med at formulere din indsigelse, så den er præcis og velargumenteret. Vi læser den gerne igennem og kommer med feedback og forslag til forbedringer. Vær opmærksom på, at selvom advarslen måske virker urimelig, har vi desværre ikke mulighed for at påtvinge din arbejdsgiver at trække den tilbage. Ikke desto mindre er det afgørende at lave en indsigelse, så din uenighed med advarslen er dokumenteret.

 

Hvis du ikke allerede er medlem af Danmarks stærkeste it-fagforeningen, kan du melde dig ind i PROSA her.