Arbejdsmiljøpolitik

PROSA vil arbejde for, at medlemmerne ikke bliver syge af at gå på arbejde, men tværtimod kan udvikle sig såvel fagligt som personligt. PROSA vil arbejde for at problemer, der kan opstå i forbindelse med vidensbaseret arbejde, fortsat afdækkes, og at der findes metoder til at imødegå problemerne.

PROSA vil udbrede kendskabet til konsekvenserne af forskellige fysiske og psykiske arbejdsmiljøfaktorer og kendskabet til, hvordan man fremmer de positive faktorer og undgår de negative.

PROSA arbejder for, at de sundhedsricisi, der kan være ved it-arbejde, nedsættes til et minimum. Det vil blandt andet sige, at arbejdspresset - og arbejdstiden - skal holdes på et acceptabelt niveau. Og der bør kun udføres det absolut nødvendige aften- og natarbejde. Herudover skal arbejdet organiseres på en måde, så det er sundt og udviklende, og så arbejdsskader undgås – f.eks. museskader og skader fra dårligt psykisk arbejdsmiljø.

Fleksibiliteten udvikler sig fortsat i it-faget; en meget stor del af de it-professionelle læser mails og udfører arbejdsopgaver, efter de er kommet hjem fra arbejde eller i weekenden.  Vi ved, at mange synes godt om denne fleksibilitet, blandt andet fordi det opleves som en metode til at styre arbejdspresset, men der mangler i dag viden om, hvorvidt denne ’frivillige’ fleksibilitet giver et øget eller reduceret stressniveau.

PROSA vil arbejde for, at de problemer, der kan opstå i forbindelse med vidensbaseret arbejde, fortsat afdækkes, og at der findes metoder til at imødegå problemerne. PROSA vil blandt andet arbejde for udvikling af værktøjer og metoder til at organisere arbejdet på, som virker fremmende for et godt arbejdsmiljø.

PROSA vil arbejde for at arbejdsmiljø bliver et emne der tages med i de forskellige uddannelser og indgår i arbejdet med at gøre de studerende klar til arbejdsmarkedet. Dette skal også omfatte arbejdsmiljøet på uddannelsen selv