Kontrakter

Aktieoptioner | Ansættelseskontrakt | Konsulentaftale | Arbejdstid | Fleksjob | Klausuler | Lærlinge ABC | Midlertidig ansættelse | Tillidsposter | Virksomhedsoverdragelse

Læs mere om alle de aspekter, du skal være opmærksom på i forbindelse med din ansættelseskontrakt, samt information om overenskomst i Staten og privat. 

Blandt andet kan du finde eksempler på standardkontrakter, tjekliste i forbindelse med ansættelseskontrakter, og du kan læse om PROSAs overenskomst med Staten for it-ansatte.