Pension

Her kan du læse mere om pensionsforhold, samt om den pensionsaftale PROSA har med Danica Pension.

Nogle ansættelsesforhold indeholder en arbejdsgiverpension. Ordningerne indeholder et eget bidrag og et arbejdsgiverbidrag, oftest fordelt med en 1/3-del for dig og 2/3-dele for din arbejdsgiver.

Arbejdsgiver kan vælge at tegne en samlet ordning, som samtlige medarbejdere er forpligtiget til at være en del af, eller det kan aftales som en del af en overenskomst.

 > Tag et pensionstjek her

> Pensionsinfo: Efterløn og tilbagetrækning

It-fagets pension

PROSA har en pensionsaftale med Danica Pension.

Aftalen har 2 underdele en for det private område og en for det offentlige (statslige) område. 

 

Danica Pension

PROSA arbejder for at have en samlet kollektiv ordning, der sikrer alle medlemmer uanset hvordan deres arbejdsliv udvikler sig. Det er vigtigere for PROSA at have en god sikker dækning, fremfor det økonomisk billigste tilbud, men det skal altid være i balance.
 

Dækninger

Pris pr. 1. januar 2023

Tab af erhvervsevne (60%)

Årlig præmie i % af løn = 1,13016%

Invalidesum

Årlig præmie 97,20 kr.

Dækning ved død

Årlig præmie i % af løn = 0,0906%

Børnerente ved død

Årlig præmie i % af løn = 0,4858%

Kritisk Sygdom (basisdækning 170.100 kr.

Årlig præmie 1.132,68 kr.

Sundhedssikring, grundmodul, modul 1 og 2

Modul 3 (børnedækning)

Modul 4 (misbrugsmodul)

Årlig præmie 1.600 kr.

Årlig præmie    100 kr.

Årlig præmie    100 kr.

Sundhedspakke

Årlig præmie    480 kr.

 • Danica- tilskud på 2.200 kr. i gennemsnit.  fordeles først ligeligt med 1.100 kr. pr. medarbejder og det resterende herefter ud fra medarbejderes depot på opgørelsestidspunktet. 
 • De årlige omkostninger til administration er 1,0%. 
 • Ordningen er særdeles fleksibel, hvilket betyder, at dækningerne kan tage højde for netop din og din families individuelle situation. Få et personligt pensionstjek
 • Indskud af ekstra beløb på pensionsordningen koster 0 kr. i gebyr.
 • Lempelige helbredsoplysninger ved oprettelse af pensionsordning på standardvilkår.
 • Skifter du herefter arbejdsplads og bliver i ordningen, skal du ikke afgive nye helbredsoplysninger, hvis pensionsordningen fortsætter uændret.
 • Pensionsordningen kan forsættes med ny arbejdsgiver der ikke har anden aftale, og du fortsætter med de samme forsikringsdækninger, som du har.
 • Forsikringsdækningerne løber til din folkepensionsalder.
 • Sundhedssikringen dækker, hvis du har en skade, som gør at du skal i et behandlingsforløb hos en specialist eller på et privathospital.
 • Sundhedspakken giver dig adgang til online læge, psykologer og diætister uden lægehenvisning og godkendelse fra Danica Pension. Din familie (børn op til 24 år) kan også bruge Danica Sundhedspakke.
   

Læs mere om Sundhedssikring og Sundhedspakken i links under ”Dækninger”.

I pensionsordningen er pensionsalderen angivet som folkepensionsalder. Dette er den tekniske pensionsalder. Den bruges som udløbstidspunkt for forsikringer og i modelberegningerne for hvor meget man har i pension. Man kan sagtens vælge at gå på pension tidligere. Det betyder blot at ens udbetalinger bliver mindre end oplyst i modelberegningerne. Kontakt Danica for individuel rådgivning om hvordan du er stillet ved en tidligere pensionsalder.

PROSA opfordrer alle på pensionsordningen til at registrere sin e-mailadresse hos Danica Pension på dette link.
 

Tag et Pensionstjek

Dit liv ændrer sig. Hver gang du oplever en større ændring, er det en god idé at se på din pensionsordning og tage et pensionstjek.

Quick guide - så nemt er det:

 1. Gå til PensionsTjek
 2. Vælg "Tag et PensionsTjek"
 3. Log på med MitID
   

> Pensionsinfo: Efterløn og tilbagetrækning

Den statslige ordning for offentlige it-ansatte

På det offentlige område fastsættes ens pensionsordning af overenskomsten. Er man ansat på PROSA overenskomst er man med i PROSAs pensionsordning med Danica. Ordningen svarer i store træk til den private.

Eneste undtagelse er hvis man er blevet overflyttet fra HK overenskomsten, hvor man kan beholde sin HK-ordning eller omvendt.

Reglerne for pension i det offentlige indeholder en række begrænsninger på pensionsordningen som er bestemt af arbejdsgiver (Finansministeren). Så ordningen er ikke lige så fleksibel som den private ordning.
 

 • 2/3 af det indbetalte beløb skal bruges til en livrente.
 • Alle offentlige ansatte skal være omfattet af en børnepension. Ja, også selvom du ikke har børn.
 • Meget stramme regler for tilbagekøb (udbetaling før tid).


Fra den 1. januar 2023 er medlemmer af den offentlige ordning dækket af Danica Sundhedssikring og Danica Sundhedspakke., som beskrevet ovenfor 
For alle ansatte i staten er deres arbejdsgiver angivet som PROSA/Offentlig. 

Danica Pension kommer gerne ud på arbejdspladsen for at fortælle om pensionsordningen.

Udbetaling af pensionsordning

Der er mulighed for at få udbetalt (tilbagekøbe) din pensionsordning før pensionering.

Ved tilbagekøb kan der være gebyrer og der skal betales afgift til staten. Disse beløb oplyses af pensionsselskabet i forbindelse med tilbagekøb.

Ordninger fra et offentlig ansættelsesforhold, skal desuden opfylde reglerne som er fastsat af Finansministeriet i "Generelle krav til indhold af bidrags definerede pensionsordninger i staten mv.".

Opfylder man ikke disse krav kan pensionsordningen ikke tilbagekøbes. Kravene gælder også efter arbejdsgiver skift udenfor det offentlige område, for den del som er indbetalt af en offentlig arbejdsgiver (inkl. afkast af den del).

Ønsker du at vide mere

Ring til Danica Pension på 45 12 67 30 eller send en mail til kontakt@danica.dk, hvis du gerne vil vide mere.
 

Førtidspension

Vi kan også rådgive dig bl.a. i forhold til revalidering, fleksjob og førtidspension. PROSA er tilknyttet en socialrådgiverordning hos FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation), som vi - om nødvendigt - trækker på for at kunne hjælpe dig bedst muligt.