Selvstændige og freelancere

Allerførst, et krav for at være medlem er, at du ikke har ansatte IT-medarbejdere, da PROSA for at undgå interessekonflikter ikke organiserer ledere med afskedigelses- og ansættelsesret over it-professionelle. Hvis du har dette, kan du kun være passivt medlem. 
 

HVILKE FORDELE HAR SELVSTÆNDIGE OG FREELANCERE I PROSA?

Du har adgang til alle vores medlemsservices, herunder vores kurser.

> Gennemsnitlige timepriser for selvstændige og freelancere i 2023

Herudover har vi nogle specielle tilbud til freelancere/selvstændige:

 • Kontraktrådgivnig
 • Vores advokat læser dine konsulentkontrakter igennem og kommer med input. Dette gælder både kontrakter som du får af en kunde og din egen.
 • Kurser målrettet freelancere/selvstændige
 • Kollektiv pensionsordning (med forsikringer) der er meget bedre end hvad du selv kan oprettet
 • Bank LSB (Laan & Spar Bank) business, en meget attraktiv bankaftale for dit firma
 • Kurser i LSB
 • Billig erhvervsforsikring
 • Få statistik med generelle timepriser fra andre selvstændige/freelancere
 • Mulighed for at bruge det billige freelance bureau (Teknik & Design) - med yderligere rabat.
   
 • Du får også mulighed for at tilvælge det billige freelancebureau "Teknik & Design".

Når du bliver ansat i Teknik & Design, tager de 8% af din kontraktsum - til gengæld får du:

 • Du får løn, når du er syg 
 • Du er garanteret løn selvom kunden ikke betaler 
 • Du optjener ret og penge til ferie
 • Forsikringer
 • Du får din løn inden for 48 timer.


Som medlem af PROSA er du også med til at støtte PROSAs IT-politiske mærkesager om beskyttelse af privatliv, overvågning, modstand mod censur, åbne standarder og meget mere.

Vi arbejder også politisk for gode forhold til vores selvstændige/freelancere. 
PROSA deltager aktivt i arbejdsgrupper og netværk i både FH og på europæisk plan for at dette. F.eks. arbejder vi med muligheden for ordnede forhold på arbejdsportaler (hvor man skal være selvstændig), der tager alt for høje gebyrer og løndumper.

> BLIV MEDLEM

> KONTAKT OS


Ønsker du at blive medlem af en A-kasse også, så læs om fordele for selvstændige i min A-kasse

OBS: Som selvstændig eller freelancer har du kun begrænset glæde af vores juridiske hjælp, som jo netop i hovedtræk behandler ansættelsesret fra arbejdstagers side. Nye medlemmer af PROSA kan være underlagt en karensperiode for visse eksterne ydelser i 3 måneder efter indmelding. Hvis du er i tvivl om vi kan hjælpe dig med en aktuel problemstilling, så kontakt os.