Jan Irgens: Opstiller som politisk næstformand

Jeg opstiller til posten som politisk næstformand i PROSA (en post, jeg også havde i årene 2008-2020). Jeg vil udføre hvervet tillidsfuldt og tålmodigt, hvor vi sammen og i fællesskab bygger bro mellem synspunkter og arbejder for skabe bred opbakning til vores arbejde. Jeg er demokrat helt ind til benet og tror på, at gennemsigtighed skaber det bedste og mest demokratiske fundament for beslutninger. Og så brænder jeg for it-faget og for at skabe et stærkt fagligt fællesskab for alle it-professionelle.

I denne periode har jeg siddet i PROSAs hovedbestyrelse samt i tre udvalg:

  • Arbejdsmiljø
  • Arbejdsmarkedspolitisk udvalg
  • Uddannelse, ledighed og kompetence.

Til daglig arbejder jeg som systemspecialist i Københavns Kommune.

Det vil jeg

  • Fastholdelse af medlemmer: Jeg vil arbejde for, at vi fastholder vores medlemmer, ved at være en attraktiv fagforening, hvor vejen er kort til indflydelse, og hvor vores tilbud matcher it-professionelles faglige behov.
  • Styrke indsatsen for at få endnu flere unge it-folk til at interessere sig for PROSA, blive engageret i vores aktiviteter og det politiske arbejde. Vi skal give de unges engagement plads og mulighed. De er fundamentet for PROSAs fremtid.

Tillidshvervet som politisk næstformand i PROSA har to funktioner:

  1. Som medlem af forretningsudvalget er jeg bindeled mellem den daglige øverste ledelse og hovedbestyrelsen. Jeg vil sikre, at der følges op på den arbejdsplan, der bliver besluttet på DF, og at HB’s prioriteringer og beslutninger føres ud i livet.

  2. Jeg vil være fuldtidspolitikernes kritiske sparringspartner ved at give ”fritids-politiker-perspektivet”. Som medlem af HB vil jeg være med til at sikre nuancerede og grundige beslutningsprocesser, så vi står sammen på fælles grund.

Om mig selv

I 1995 blev jeg medlem af PROSA, og kort tid efter aktiv i PROSA STUDs bestyrelse. Efterfølgende var jeg i en del år medlem af PROSA ØSTs bestyrelse. Herudover har jeg i mange år siddet i PROSAs udvalg for uddannelse, ledighed og kompetence, og denne periode har jeg også siddet i arbejdsmarkedsudvalget som repræsentant for hovedbestyrelsen.

Mit sociale engagement har også medført, at jeg sidder i selskabsbestyrelsen i mit lokale boligselskab og i bestyrelsen i min boligafdeling samt den lokale tennisklubs bestyrelse. Jeg er 56 år og gift med Caridad, som er fra Madrid, Spanien. Til hverdag arbejder jeg som systemspecialist i afdelingen for digitalisering i Københavns Kommunes Socialforvaltning. I 2019 blev jeg færdig med en humanistisk teknologisk bacheloruddannelse på Roskilde Universitet. Oprindeligt er jeg bankuddannet, men i 1995 skiftede jeg til it, hovedsageligt inden for finanssektoren.

 

 

Fotograf: Aasmul