Mirza Cirkinagic: Opstiller som forbundssekretær

Mit navn er Mirza Cirkinagic, jeg er 39 år, og jeg opstiller for første gang som forbundssekretær. Jeg har været PROSA-medlem siden 2019, hvor jeg også blev stemt ind som ordinært bestyrelsesmedlem i PROSA/ØST. Der har jeg siddet siden, og jeg er også aktiv i PROSA/UNG. Jeg er også ØSTs suppleant til HB. Jeg stiller op, da jeg ønsker at fordybe mig i PROSAs arbejde i en væsentlig højere grad, end jeg har haft mulighed for som ”menigt” bestyrelsesmedlem, især når man ”kun” mødes en gang om måneden. Jeg ønsker at kunne bidrage væsentligt mere til det vigtige arbejde, som PROSA står for i samfundet. Jeg føler yderligere, at der er ved at ske et generationsskifte i PROSA, hvor der kommer yngre kræfter til, og det vil jeg meget gerne være en del af.

Jeg er project manager for et rejsebureau, hvor jeg både har siddet med salg, produktansvar, user support og systemudvikling. Her har jeg også ageret tillidsrepræsentant. Jeg er autodidakt inden for it og har rodet med både hardware og software, siden jeg kunne gå.

Hvad betyder PROSA for mig?

PROSA for mig betyder kvalitet, fællesskab, demokrati. Alle de værdier, jeg vægter højest, finder jeg i PROSA. Vi er en fagforening, der er til for medlemmerne. Jeg er også ekstremt stolt af at være medlem af en fagforening, der går forrest og har stærke holdninger til alt fra social dumping til det it-sikkerhedspolitiske område. Fra privacy by design til overenskomstarbejdet. Det er præcis sådan en fagforening, jeg gerne vil yde mere for.

Politiske mærkesager:

Som forbundssekretær for PROSA vil mit primære fokus være at arbejde loyalt for de handlingsplaner, der bliver besluttet i fællesskab. Samtidig er der nogle områder, som jeg personligt brænder ekstra for, og som jeg vil elske at have mulighed for at arbejde med:

  • En mere personlig medlemsservice, hvor vores medlemmer er mere i fokus. Jeg ønsker en mere regulær kontakt med medlemmerne, så man altid har fingeren på pulsen om, hvad medlemmerne har brug for.
  • En mere aktiv medlemsrekruttering, især af de unge og dimittender.
  • Kollektiv organisering og overenskomster på flere arbejdspladser, blandt andet inden for spilområdet, da jeg selv er hardcore gamer og vil have ordentlige forhold i branchen.
  • Sikring af flere nye ildsjæle i PROSAs bestyrelser og udvalg, hvor vi samtidig får overleveret PROSAs erfaringer til en yngre generation.
  • Opdatering og fornyelse af PROSA, så vi bliver mere digitale, hvor det digitale spiller sammen med PROSAs idéer og holdninger til samfund og demokrati.

Hvis jeg bliver valgt, vil jeg meget gerne deltage i både overenskomst- og ITS-udvalget (IT & Samfund).

Som helt ny inden for PROSAs struktur ved jeg godt, at jeg har meget at mestre i forhold til de mere erfarne, men jeg har lange ben og løber hurtigere end nogen anden.

Personligt:

Jeg er gift og har to dejlige børn (dreng og pige). Massiv gamer med tusindvis af timer i adskillige spil.