Niels Bertelsen: Genopstiller som formand

PROSA som den bedste fagforening for it-professionelle

Som fagforening er en af hovedopgaverne for PROSA at være med til at sikre vores medlemmer ordentlige forhold på arbejdsmarkedet, i deres studieliv og ved ledighed. Men vi skal også være med til at påvirke udviklingen inden for faget og rejse relevante debatter i forbindelse med brugen af teknologien i et samfundsmæssigt perspektiv.

PROSA skal være den foretrukne fagforening for it-professionelle, den oplagte sparringspartner for arbejdsgivere, samarbejdspartnere, politikere, uddannelsesinstitutioner med mere, så vi kan udbygge og udvikle indsatsen for at varetage medlemmernes interesser bedst muligt.

Som formand for PROSA får man masser af muligheder for at sætte gang i eller understøtte initiativer, som er til gavn for medlemmerne. Oftest sker det i et samarbejde med dygtige og aktive medarbejdere, og det er gennem årene lykkedes at udvikle PROSA til en organisation, som både kan varetage medlemmernes interesser, og som kan komme med indspark til brugen af digitale løsninger og de risici, brugen kan medføre.

Det er et arbejde, jeg fortsat gerne vil være en del af, og jeg stiller derfor op som formand for PROSA igen.

PROSAs særlige styrke er medlemmernes aktive medvirken i det arbejde, der foregår i PROSA. Der skal derfor være plads til, at medlemmerne kan deltage i arbejdet, og der skal være et miljø, der fremmer, at medlemmerne har lyst til at deltage. For at fremstå som det naturlige talerør for it-faget er det vigtigt, at vi faktisk organiserer mange i faget og fremstår som det rigtige valg for it-professionelle.

Gennem årene med coronakrisen har vi set, at der er et behov for stærke fællesskaber, så vi sammen kan skabe fælles løsninger. For at kunne sikre, at også it-folks interesser bliver varetaget, skal vi derfor have en stærk base af medlemmer, hvor vi sammen kan sikre de bedste vilkår for medlemmerne og faget.

Gennem de 55 år, PROSA har eksisteret, har vi, ved at bruge medlemmernes faglighed og aktivisme, haft succes med at udvikle PROSA til en markant spiller på den it-faglige bane. Vi har mange gange blandet os i samfundsdebatten og blandt andet brugt det til at sætte spørgsmålstegn ved den udbredte tro på, at digitale løsninger er svaret på alting.

Den indsats skal videreføres i de kommende år, og vi skal fortsat fremstå som et stærkt talerør og samlingspunkt for faget og branchen. Gerne gennem samarbejde med andre fagforbund og interessenter, men især ved at trække på medlemmernes og medarbejdernes ekspertiser og indsats, så vi reelt kan fremstå som dem, der ved noget om faget.

PROSA er gennem årene blevet en stærkere og mere velkonsolideret fagforening. Vi er vokset på mange måder, og der kommer hele tiden nye til i vores fællesskab. Det er en udvikling, jeg er stolt af at være en del af, og som jeg fortsat gerne vil være en del af i de kommende år som formand.Fotograf: Lizette Kabré