Pensionsinfo: Efterløn og tilbagetrækning

Pensionsinfo tilbagetrækning efterløn pension

Pensionsinfo: At gå på pension eller efterløn kræver mange overvejelser, som det er en god idé at gå i gang med længe inden tilbagetrækningen. Få fem gode råd til seniorlivet.

Nærmer du dig tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet? Så er det på tide at få taget nogle vigtige valg i forhold til din økonomiske fremtid. Mange udskyder at tage økonomiske beslutninger, men det kan koste dem dyrt i pensionsårene. Foretager du ikke aktive valg selv, foretager tiden dem for dig. Seniorrådgiver Kai Jensen fra Willis giver råd til, hvordan du får overblik over din seniorøkonomi.

Pensionsinfo

1. Beslut dig for hvornår du vil gå på pension

Hvad er datoen for det tidspunkt, som du ønsker at trække dig tilbage på? Det er ikke lige meget, hvornår du vælger at trække dig tilbage i forhold til din seniorøkonomi. Sæt dig med en ternet blok og lav en tjekliste over, hvad du skal have styr på, og hvilke konsekvenser forskellige tidspunkter vil få. Det skal du gøre, inden du begynder at tale med din arbejdsgiver. Hvordan hænger det sammen med efterløn? Dur det, eller dur det ikke. Hvis ikke, så skal du rette blikket på din ægtefælles forhold for at se, hvordan det økonomisk kan harmonere.

2. Indhent info om pensioner

Du skal besøge to vigtige hjemmesider. På pensionsinfo.dk får du et overblik over, hvad du er berettiget til i forhold til ATP og folkepension. Du kan også se en liste over, hvilke pensionsordninger du er berettiget til fra offentlige og private pensionsordninger. På borger.dk finder du en regnemaskine, hvor du kan indtaste dine oplysninger og se, hvad det vil betyde, hvis du vælger at trække dig, når du for eksempel er 67 år, 68 eller 69 år. Du kan også udregne konsekvenserne, hvis du vælger at udsætte din pension og se, hvad du kan få i venteprocent og Seniorpræmie.

3. Ydelser fra det offentlige

Dernæst skal du læse på din kommunes hjemmeside og få undersøgt, hvad du har af muligheder for støtte derfra. Ligger du rigtigt i forhold til at modtage for eksempel boligydelse, og hvordan influerer din ægtefælle på udbetalingerne? Er det en fordel at bruge af friværdien i ejendommen? Det gælder om at undgå nedslag i de offentlige ydelser og undgå at blive beskattet mere end højst nødvendig.

4. Få professionel pensionsrådgivning

Selvom du kan skabe dig et overordnet overblik over din seniorøkonomi selv, er det en god idé at kontakte en professionel pensionsrådgiver for et kyndigere blik på dine pensionsforhold. Rådfør dig med din a-kasse, din bankrådgiver eller pensionsleverandør for ikke at overse noget. De har overblik over ændringer i lovgivning og kan gennemskue særlige forhold, der let kan spare dig for 20-30.000 kroner. Det gælder om at spise rigtigt af sin opsparing.  

5. Få orden på arv og testamente

Indse, at uheldet kan være ude. I tilfælde af, at du bliver syg, kommer på institution, dør eller bliver skilt, er det klogt at have overvejet, hvad der skal ske. Hvem skal kunne arve dig? Hvordan sikrer du din partner, børn og evt. delebørn? Hvis du ikke er gift med din partner, så er det måske en god idé at komme på rådhuset, så der er styr på arveforholdene. Sørg for at få lavet de nødvendige dokumenter, før det er for sent.

> Læs mere om pension