Syngende protest mod dagpengeforringelser

De omkring 4.000 studerende, der er medlemmer af de it-professionelles fagforbund PROSA, afleverer syngende protest til Fagbevægelsens…

Trepartsaftalen overser væsentligt middel til at sikre arbejdskraft til vores virksomheder

Der kan allerede nu hentes ubegrænset mængder af arbejdskraft fra Europa. Til it-området faktisk også fra hele verden – de skal bare have den samme…

Fagforeninger i protest mod dagpengeforslag

PROSA og en lang række andre fagforbund appellerer til Folketinget om at droppe forslag om forringede dagpenge til nyuddannede.

Løn

Stor forskel på stigninger i it-startlønninger

Startlønningerne for privatansatte it-professionelle er steget 12,4 procent på fem år, viser PROSAs lønstatistik. Det er kun et par procent over den…

Absurd, at regeringen vil satse på frivilligt arbejde

Med etableringen af et cyberhjemmeværn satser regeringen på frivilligt arbejde fra højt specialiserede faggrupper som en fast struktur. Men…

Pressemeddelelse, Arbejdsmarkedet

PROSA: Fuld lønkompensation ved øremærket barsel

Det er et stort skridt fremad for ligestillingen, at Fagbevægelsens Hovedorganisation og Dansk Arbejdsgiverforening er blevet enige om en model for…

Regeringens reformudspil straffer de unge

PROSA går skarpt i rette med regeringens planer om kraftigt forringede dagpengevilkår for nyuddannede.

Service fra PROSA, PROSA internt

Vedtaget: Karensperioder på medlemsservices

Efter en ventetid på knap ti måneder, bød PROSA-formand Niels Bertelsen 4. september 45 delegerede velkommen til anden del af Delegeretforsamling…

Løn

Her er de højeste og laveste it-lønninger

Forskellen i gennemsnitslønnen for it-professionelle svinger med mere end 40.000 kr. om måneden. It-professionelle hos de højest betalende…

Overvågning i samfundet

Tillid er godt - en retsstat uden overvågning er bedre

Justitsministeren har endnu en gang sat lighedstegn mellem overvågning og frihed. Denne gang gør ministeren det til et spørgsmål om tillid til staten.…

Grøn it

PROSA bliver medlem af Right to Repair

Som den første fagforening er PROSA blevet medlem af bevægelsen Right to Repair Europe, der arbejder for at indføre minimumsstandarder for design af…

Arbejdsløshed, Arbejdsmarkedet

Lavere dagpenge får ikke flere i job

Erfaringen viser, at lavere dagpengesatser til dimittender ikke har nogen positiv effekt, fordi nyuddannede i forvejen kæmper hårdt for at overkomme…

It og samfund

EU’s lovforslag om kunstig intelligens sætter marked før mennesker

EU-Kommissionens forslag til regulering af kunstig intelligens fokuserer på at udvikle og udnytte teknologien – ikke på at beskytte menneskers…

Pressemeddelelse, Uddannelse

PROSA bekymret over faldende optag på tunge it-uddannelser

Stadig færre unge søger ind på de tunge it-uddannelser, viser de nye tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. På fem år er optaget til datalogi…

Løn, Arbejdsmarkedet

Vi støtter sygeplejerskernes kamp for en ordentlig løn

Sygeplejerskerne er igen på barrikaderne for at få en rimelig løn. De vil simpelthen ikke finde sig i at leve med følgerne af, at…

Overvågning i samfundet

Dommedag: Masseovervågningen fortsætter

Østre Landsret har frikendt justitsminister Nick Hækkerup i sagen om logning af data fra mobiltelefoner. Den danske domstol er den første i Europa,…

Stor forskel på it-lønninger

Afdelingsledere, it-arkitekter og it-strateger er blandt dem, der trækker it-fagets toplønninger, viser lønstatistikken fra PROSA – Forbundet af…

Overvågning i samfundet

EU-kommissionen bør forbyde ansigtsgenkendelse uden undtagelser

Det er positivt, at EU-Kommissionen foreslår regulering af kunstig intelligens, men forslaget går ikke langt nok. Blandt forslagene er et forbud mod…

Pressemeddelelse, It og samfund

Positivt fokus på civil forankring i nyt cybersikkerhedsudspil

Det er nye og positive toner, at Forsvarsministeriet i sit nye udspil om styrket cybersikkerhed vil undersøge en civil forankring, vurderer Niels…

Pressemeddelelse, Arbejdsmarkedet

Nu er der over 100.000 it-professionelle

Fra 2012 til 2019 er antallet af it-professionelle på det danske arbejdsmarked steget med 24,68 procent, viser en ny undersøgelse. ”Væksten afspejler,…