Internet

Brugen af farver i et webdesign

Brugen af farver på internettets hjemmesider er et designelement, der er ligeså vigtigt, som det er overset eller misforstået. Denne artikel gennemgår nogle af de faktorer, man kan overveje rent farvemæssigt, når man planlægger designet for en ny hjemmeside.

Det indtryk, en besøgende danner de første sekunder, er afgørende for hans/hendes forhold til hjemmesiden. Besøgende på en hjemmeside reagerer - enten de ved det eller ej - på farver og andre visuelle elementer på et psykologisk niveau. Måske er farver oven i købet det designelement, der har den største indflydelse på, hvordan vi føler os til mode - både online på en hjemmeside eller offline derhjemme i stuen. Farver kan øjeblikkelig få os til at skifte humør eller skifte mening. De kan få os til at føle os veltilpasse, ilde til mode, få os til at føle respekt eller frygt eller gøre os ophidsede. Så hvis du sikrer dig, at din hjemmesides farvevalg- og sammensætning er i overensstemmelse med indholdet og målgruppen, er du et godt stykke på vejen til at få engagerede og loyale besøgende.
Så lad os komme i gang med at finde de mest indlysende måder at matche din hjemmesides farver med hjemmesidens budskab:

Brug farver til at adskille dig fra andre
Internettet er fyldt med eksempler på sterile og ens designløsninger. Prøv f.eks. at se på billedet (fig.1), der viser designløsninger fra store multinationale selskaber (www.nokia.dk, www.dell.dk, www.intel.dk, www.microsoft.dk). De - og med dem tusind andre - er svære at skelne fra hinanden, da de bruger samme layout og samme farvepalet. Nogle ville sige, at denne standardisering gør det nemmere at navigere på internettet, men i virkeligheden skaber sådanne hjemmesider trivielle oplevelser for brugerne og fejler i forsøget på at skabe en positiv relation til brugerne. De - brugerne - har nemlig den menneskelige egenskab, at de kun husker oplevelser, der har et emotionelt indhold også. Når alle hjemmesider ser ens ud, er det ret nemt at putte dem ind i skuffen med "her har jeg været, det har jeg set".
Valg af en dristigere farvepalette eller brugen af komplementære farver kan få din hjemmeside ud af denne World Wide Web farverutine og skabe en mere mindeværdig hjemmeside. Daniscos hjemmeside www.danisco.dk (fig. 2) afviger i virkeligheden ikke meget fra de fire andre - et hovedbillede og nogle kolonner. Men Daniscos brug af farver i den røde ende af farveskalaen, som kontrast til de blå/grønne, giver hjemmesiden meget mere liv.

Hvilke farver skal man så bruge?
Farver fra naturen er ofte mindre mættede og mere behagelige for øjet end deres kunstige genparter. Hvis en hjemmeside er designet i et layout med meget mættede farver, vil brugeren få svært ved at holde opmærksomheden på informationen, da øjnene bliver ved med at springe tilbage til de skrappe farver. Se f.eks. på Stockholms hjemmeside figur 6. Det er nærmest umuligt at holde øjnene fra det stærkt gule område i venstre side. Det ville så være fint, hvis det var her det væsentligste indhold stod, men det er slet ikke tilfældet. Hvis man i stedet havde brugt en naturlig farve eller hvid, ville brugeren fokusere på interaktionen på hjemmesiden og ikke blive distraheret af de alt for skrappe farver.
Alfa og omega for læsbarheden er, at der er stor kontrast mellem baggrund og skrift. Hvid baggrund er oftest den rigtige løsning, men også de mindre mættede naturlige farver er diskrete nok til at kunne bruges som baggrunde, som f.eks. på Århus Festuges hjemmeside (figur 5). Og samtidig er de distinkte nok til at kunne opdele hjemmesiden i sektioner med forskellig information,
Stærkere farver og andre visuelle elementer kan så bruges til at fremhæve hjemmesidens væsentlige dele: navigationen og hovedindhold.

Farverne skal tilpasses identitet og logo
Farverne på hjemmesiden og logoet for pågældende firma/organisation skal komplementere hinanden og arbejde sammen, så logoet f.eks. ikke stikker ud fra resten af helheden. Firmaerne har jo oftest (altid!) fået designet deres logoer ud fra et meget bevidst farvevalg, som de mener fremhæver deres firmas identitet. Et eksempel er Danisco (fig. 2), der på smuk vis har brugt farverne fra logoet til farvevalget på hjemmesiden.

Farvevalg ved design af globale hjemmesider
Hvis du skal designe hjemmesider til et globalt publikum, skal du være meget opmærksom på, at farver sender meget forskellige signaler afhængig af, hvor i verden du er.
F.eks. sender farven grøn i Kina dårlige signaler, da den står for utroskab og bedrag, mens grøn i f.eks. Indien symboliserer penge, velstand og fremgang.
Lyserød skal du holde dig fra, hvis din målgruppe bor i Indien, da indiske mænd anser den farve som meget feminin (gælder vist også danske mænd!), mens pastelfarver er meget populære hos begge køn i Japan.
Blå er den mest tilgængelige farve på globalt plan, da den er sikker i næsten alle kulturer. Så du kan bruge en blå farvepalet på stort set hvilken som helst hjemmeside, uafhængig af målgruppe, mål eller sted.
Det er nok forklaringen på de meget ens udseende internationale hjemmesider. Se tidligere i artiklen (fig. 1).

Farver og køn
Hvis hjemmesiden skal henvende sig specifikt til et bestemt køn, kan man tage undersøgelser af farvers betydning for kønnene med i betragtning. Resultater af studier gennem årene viser at:

• blå foretrækkes meget mere af mænd end af kvinder
• mænd foretrækker blå mod rød, kvinder rød mod blå

Mænds og kvinders reaktioner på farver er altså meget forskellig, og i kombination med de kulturelle hensyn bliver udfordringen ret kompleks. Men det understreger i hvert fald vigtigheden af, at du som webdesigner gør noget ud af at få et godt kendskab til din målgruppe.

Farver skifter karakter
En farve, der er for skrigende eller for bleg vil kunne ændre karakter, hvis den sættes sammen med en anden/andre farver. F.eks. er sort og grå kedelige alene, men tilføj rød og se hvad der sker. Det har designeren af Louis Poulsens hjemmeside (figur 4) f.eks. gjort, og med hvilket resultat! Flot.

Brug associationer
Når du skal vælge farvepalet til en hjemmeside, kan du tage udgangspunkt i varen, omgivelserne eller en symbolik. Oplagt er det f.eks. at vælge en grøn farvepalet til en planteskoles hjemmeside. Find evt. et godt foto, der symboliserer stedet/varen.
Den nuværende Stockholm-hjemmeside (figur 6) indeholder efter min mening meget lidt Stockholm i farvevalget. Jeg ville finde et godt foto af Stockholm (som f.eks. figur 7) og fra billedet opsamle nogle repræsentative farver. Resultatet kunne være en farvepalette som i figur 8 (indsat i figur 7).

Farver fremkalder følelser
En farve påvirker et menneskes sindsstemning, og mennesker reagerer forskelligt på farver. Alligevel har forskellige kilder foreslået standardbetydninger for de enkelte farver (både positive og negative):
Disse associationer mellem farver og betydninger er som sagt kulturspecifikke, og de skal anvendes med forsigtighed. Selv inden for vestlige kulturer kan der være store forskelle. Farvernes betydning kan også være modsatrettede. Blå kan f.eks. betyde både styrke og melankoli, to begreber der ikke umiddelbart harmonerer.

Hvid er en farve
Brug den hvide farve. Skab plads.
I al sin tomhed giver hvid en skøn balance mellem farver. Hvis du bruger den hvide farve til at give masser af luft, får læseren mulighed for at hvile øjnene og slappe af.