Har du fået dine feriepenge?

Tjek dine feriepenge

Husk at tjekke din lønseddel og se, om du har fået de feriepenge du har krav på. Læs om reglerne for ferie og hvad din arbejdsgiver skal udbetale.

 

Både offentlig og privat ansatte, der modtager løn under deres ferie, har ret til at få udbetalt et ferietillæg fra deres arbejdsgiver, som svarer til 1 procent af lønnen. Ferietillægget udbetales to gange om året i henholdsvis maj og august, som svarer til 1 procent af lønnen. 

Udbetalingsperioder

  • Udbetalingen i maj dækker perioden fra d. 1. september 2023 til den 31. maj 2024, svarende til en periode på 9 måneder. 
  • Udbetalingen i august dækker perioden fra d. 1. juni 2024 til d. 31. august 2024, svarende til en periode på 3 måneder. 


Alternativ udbetaling 

I stedet for at udbetale ferietillægget to gange om året, har arbejdsgivere mulighed for at udbetale det løbende, når du afholder din ferie. Det er dog sjældent, at arbejdsgivere vælger denne løsning.

Hvis du er i tvivl, om du får den ferie eller de feriepenge du har krav på, så kontakt PROSA - vi kan hjælpe dig.

> Læs mere om ferie og regler her