Big data, Dansk it-politik, It og samfund, It sikkerhed og kryptering

Positive anbefalinger om dataetik fra ekspertgruppe

Ekspertgruppen om dataetik har i dag overrakt ni konkrete anbefalinger til erhvervsministeren. Især tre af anbefalingerne er positive, vurderer Niels Bertelsen, formand for PROSA – Forbundet af It-professionelle.

Ekspertgruppen om dataetik har i dag givet ni konkrete anbefalinger til erhvervsminister Rasmus Jarlov (K). Anbefalingernes mål er at ruste virksomheders konkurrenceevne samt at forberede borgere, politikere og virksomheder på de etiske dilemmaer, der følger med den teknologiske udvikling.

- De tre anbefalinger, der virkelig kan rykke noget dataetisk, er et uafhængigt råd for dataetik, krav om dataetik som en del af virksomheders ledelsesberetning og krav om dataetik i offentlige indkøb, vurderer Niels Bertelsen, formand i PROSA og uddyber:

- Et uafhængigt dataetisk råd vil være et stort skridt fremad, og det er netop afgørende, at rådet ikke bliver tandløst, men selv kan igangsætte debatter om dataetiske spørgsmål og bliver involveret ved udviklingen af nye systemer, siger Niels Bertelsen.

Formanden for de It-professionelles forbund understreger derudover det positive i, at der i anbefalingerne om dataetik i ledelsesberetninger og i offentlige indkøb er tale om krav og ikke om frivillighed.

- Krav til dataetik i offentlige indkøb vil være med til at løfte standarden på området hos leverandørerne, så det er bestemt positivt. I forhold til virksomhedernes del er et krav om fokus i ledelsesberetningen også positivt, men kun hvis der bliver sanktioneret, hvis de gode intentioner ikke overholdes, siger Niels Bertelsen.

Anbefalingerne er i strid med nyt it-forslag fra regeringen

Ekspertgruppens anbefalinger baserer sig blandt andet på værdier som at menneskets selvbestemmelse prioriteres i alle dataprocesser og at menneskets værdighed respekteres i alle dataprocesser.

Regeringens Vækstteam for Kreative Erhverv foreslog i slutningen af oktober at etablere automatiseret overvågning af danskernes netforbindelser for at kunne slå ned på ulovlig brug af film, spil, tv-serier og musik.

- Det vil reelt betyde en statslig overvågning af danskernes handlinger på internettet, og det er svært at se, hvordan det harmonerer med menneskelig selvbestemmelse og værdighed i dataprocesser. Det bliver spændende at se, hvordan regeringen vil løfte de forskellige anbefalinger, siger Niels Bertelsen. 

De ni anbefalinger fra Ekspertgruppen om dataetik er:

  • 1: Råd for dataetik
  • 2: Den dataetiske ed
  • 3: Udarbejd dataetisk værktøjskasse
  • 4: Gør dataetik til en del af ledelsesberetningen hos danske virksomheder
  • 5: Indfør et dataetisk mærke
  • 6: Nationalt dataetisk vidensløft
  • 7: Danmark som frontløber
  • 8: Stimulering af innovation og entreprenørskab
  • 9: Dataetik i offentlige indkøb