Internet

Principper i design af navigation på hjemmesider

God navigation på din hjemmeside er altafgørende. Meningerne om og buddene på god navigation er forskellige. Vi giver dig her et overblik over navigations-landskabet.

Der er forskellige måder at designe navigation på hjemmesider på, dvs. den måde man vælger, at brugerne skal bevæge sig rundt mellem siderne på. Med 10-20 sider kan læserne finde rundt næsten uanset, hvordan man laver navigationen, men med 100 eller 10.000 sider bliver en brugervenlig navigation helt essentiel.

Ingen nem sag
At kreere en navigation, der gør brugeren tryg og som hjælper vedkommende til at finde det han/hun har brug for, er ingen nem sag. (Se bare PROSAs hjemmeside ville nogle sige). Man kan begynde med at finde ud af, hvad hensigten er med navigationen. Overordnet skal den:

 • Hjælpe brugerne med hurtigt at finde den ønskede information
 • Tilbyde mange forskellige navigationsmuligheder til forskellige brugere
 • Hele tiden lade brugeren vide hvor på hjemmesiden de er
 • Skabe sammenhæng mellem de forskellige afsnit på hjemmesiden

Det gør det sværere, at alle ikke navigerer på samme måde. Nogle brugere søger efter et specifikt emne på en specifik hjemmeside, nogle er kommet ind på siden via en søgemaskine, mens andre igen vil læse de nyeste stof på siden. Derfor skal en hjemmeside tilbyde brugerne forskellige muligheder for navigation - uanset hvor på hjemmesiden de er.

Forskellige navigations-former
En oversigt over de forskellige måder at strukturere en navigation på, der er opstået i internettets levetid, kunne se således ud:

 • Central navigation – hvor indholdet på siden er lig med navigationen, som man kender det fra søgeportalerne f.eks. på Jubii! / Edb & Internet / Computergrafik.
 • Global navigation – indeholder links til sider, som er tilgængelige fra hver eneste side på hjemmesiden. Denne placeres i toppen eller bunden af siden. Som f.eks. på www.prosa.dk, hvor top og bund er tilgængelig på alle sider.
 • Kampagne-navigation. Denne form for navigation bruges, hvis man gerne vil fremhæve et link, som man synes, det er vigtigt at brugerne får kendskab til. Disse links findes ofte på indgangssiden som nyheder eller nye produkter.
 • Relateret navigation – findes oftest på slutningen af siden, og viser links til andre – enten egne eller eksterne – sider, der har relation til emnet. Findes i mange nyhedsmedier f.eks. i de fleste af wired.com’s artikler.
 • Indholdsnavigation er links inde i en tekst, hvor man ved klik på teksten får adgang til nye informationer om lige netop dette emne.
 • Filsystem-navigation. Denne navigation fortæller i hvilken sektion af hjemmesiden, man befinder sig. Man vil kunne følge sit spor helt fra indgangssiden ned gennem denne sektions mappestruktur.
 • Drop-down navigation. Denne form for navigation bliver brugt til at kunne tilbyde mange links på lille plads.
 • Geografisk navigation bruges, hvor en hjemmeside er delt op i sektioner i forhold til land eller landsdel.


Global eller lokal navigation?
Der er opstået forskellige teorier omkring hvilken form for navigation, der tjener brugeren bedst. Nogle mener, at man burde fjerne alle navigationselementer fra hjemmesiden. Andre holder på, at brugerne skal have synlig adgang til alle dele af hjemmesiden, uanset hvor de befinder sig. Guruen for brugervenlighed Jakob Nielsen (useit.com) ligger – med modifikationer - mest op af den første linie. Jakob Nielsens argument er, at hans studier gennem otte år entydigt har vist følgende billede af brugere: brugere ser direkte på sidens indhold og ignorerer navigationselementerne, når de scanner en ny side. Han mener, at navigationen er overdreven på mange sider, og at der ikke er nogen grund til at linke til alle sektioner på hver side. I stedet skal man med omhu udvælge fem-seks brugbare og gennemgående links på hver side. Ifølge Jakob Nielsen vil det forøge muligheden for, at brugerne rent faktisk bruger navigationen.

Jakobs to bud
Et af hans bud på en brugbar navigation er at bruge den såkaldte strukturelle navigation, som man også ser på hans egen hjemmeside useit.com. Strukturel navigation betyder, at man ikke linker til alle sektioner på alle sider, men i stedet giver brugeren links til alle niveauer i hierarkiet over den aktuelle side. Altså f.eks. Forsiden à PROjob à Ledige_jobs à 01.shtml. Denne form for navigation tjener tre formål:

 • Det giver brugeren mulighed for at se i hvilken sammenhæng den pågældende side indgår, og giver således mulighed for at se sider, der er nært beslægtet med den aktuelle.
 • Man får et link til en side, der giver et overblik over den aktuelle sektion af hjemmesiden.
 • Det giver brugeren mulighed for direkte at gå et niveau højere op på hjemmesiden, hvis han / hun ikke ønsker at se beslægtede sider.

Jakob Nielsen anbefaler også brugen af den ovenfor nævnte relaterede navigation (local navigation). Det vil sige links på siden, der er relateret til indhold andre steder. Denne form for navigation sikrer en større grad af sikkerhed for, at brugeren finder den ønskede information, da man sjældent lander direkte på den ønskede side.

Fortæl brugeren hvor de er, har været og kan komme hen
Hvis man selv mener eller har lavet undersøgelser af, at ens egne brugere har behov for umiddelbart at kunne overskue hele hjemmesiden, kan man overveje at bruge nogle af nedenstående elementer i udformningen af ens navigationsstruktur. Først skal man gerne give brugeren en klar idé om hvor på hjemmesiden han/hun befinder sig, hvor de har været og hvor de kan komme hen. Det første kan klares på forskellig vis. Man kan give siden en overskrift, der svarer til menupunktet. Man kan lade linket i den globale navigation været fremhævet. Man kan gøre brug af filstrukturnavigationen (se ovenfor). At brugeren kan se hvor han/hun allerede har været kan være en rigtig god idé på nogle hjemmesider, på andre mindre væsentligt. En god idé er det f.eks. på hjemmesider med mange artikler, og hvor søgefunktionen bliver flittigt brugt. Den mest almindelige måde at opnå dette på, er ved at lade de besøgte links have en anden farve end ikke-besøgte links. Dette er også endnu et argument for at undgå at bruge grafik som links. Nogle – bl.a. Jakob Nielsen - sværger til, at man ikke skal ændre de fastsatte farver for links (blå links og violette besøgte links). Med lidt omtanke mener jeg nu nok, at man kan bruge andre farver, der signalerer det samme. På samme måde skal navigationen også hjælpe brugeren med at komme de steder hen på hjemmesiden, som vedkommende egentlig ønsker. Et væsentligt middel til dette er at give de enkelte navigationsblokke så sigende navne som muligt, og afholde sig fra at døbe dem efter hvad der ser godt ud eller hvilke ord der er trendy. Ud over det kan man gøre navigationen endnu mere indlysende ved at:

 • Sætte ALT-tags på billeder, der fungerer som links, der beskriver hvor man kommer hen.
 • Hvis et tekstlink ikke er helt så indlysende som det kunne være, kan man sætte en yderligere beskrivelse ind som ”link title” eller ved hjælp af et javascript lade en uddybende beskrivelse komme til syne, når musen føres over linket.Navigationsstandarder på nettet
Mange mennesker betragter internettet som et sammenhængende medie, og ikke som et net af unikke hjemmesider. Af denne grund har der efterhånden også udviklet sig visse standarder for navigation, som man klogelig skal rette sig efter. Hvis en bruger kan overføre det han/hun har lært om navigation fra den ene hjemmeside til den anden bliver livet lettere, og vedkommende bliver måske hængende i længere tid på disse hjemmesider. Her er en ikke udtømmende liste over nogle af disse standarder:
Global navigation: En navigationsbjælke, der på hver eneste side giver adgang til bl.a. nedenstående funktioner (søgefunktion, logo, kontakt, om organisationen). Her ud over kan den indeholde links til oversigt/index, engelsk version, feedback, forsiden. Placeres på toppen af siden.
Søgefunktion:Der skal være adgang til søgefunktionen fra hver eneste side på hjemmesiden. Den skal have navnet ”SØG” og være placeret i øverste højre hjørne.
Logo: Firmaets eller organisationens logo skal været placeret i øverste venstre hjørne på hver eneste side, og skal fungere som link til indgangssiden.
Kontakt: Mulighed for kontakt skal være let tilgængelig, og skal give oplysninger om telefonnumre, adresse og email til relevante personer i organisationen. Oftest benævnt ”Kontakt” eller ”Kontakt os”.
Om: Dette link skal give oplysninger om organisationen så som organisatorisk opbygning, mål/formål, økonomi, organisationens historie m.v.
Sidefod: På hver side indsættes en sidefod, der foruden linkene i den globale navigation indeholder links til copyright, privatlivets fred, hjælpefunktion.

Forslag til god navigation
Man kunne kombinere Jakob Nielsens tankegang og disse mere gængse navigationsformer ved at lave en global navigation kun med en søgefunktion, et logo og fem-seks udvalgte links kombineret med en strukturel og relateret navigation som beskrevet ovenfor. På den måde får man tre niveauer i navigationen, der kunne tilgodese flere typer af brugere: De der er interesseret i hele tiden at kunne navigere i mange sektioner af hjemmesiden kan bruge de udvalgte links i den globale navigation. Alle vil via logoet kun være et klik fra indgangssiden, hvor de så kan få adgang til andre sektioner, kontaktinformation, oplysninger om firmaet m.m. Søgefunktionen er hele tiden ved hånden. Der vil via den strukturelle navigation være et godt overblik over den sektion, man befinder sig i. Man vil via den relaterede navigation hurtigt få adgang til relevant stof.

Bestseller nu på dansk
Danske Jakob Nielsens bestseller om brugervenlighed på internettet er oversat til 12 sprog og kan nu som noget nyt også fås på dansk. Du kan se en anmeldelse af bogens original-version i PROSAbladet nr. 5 maj, 2000.

Godt webdesign - Designing Web Usability, kr. 549, 400 sider, IDG forlag.