PROSA/ØST: Forsvar reallønnen

Stigende forbrugerpriser og inflation giver reallønsnedgang

PROSA/ØST opfordrer it-professionelle til at forsvare reallønnen ved at kræve lønforhøjelser som kompensation for inflationen.

Inflationen (og dermed forbrugerpriserne) er gennem de sidste par år steget kraftigt – her i efteråret er inflationen kommet op i nærheden af 10%. Især er prisen på fødevarer og energi steget dramatisk.

Disse kraftige prisstigninger udhuler vores realløn – og konsekvenserne af dette er løbende faldende reallønninger.

På denne baggrund opfordrer PROSA/ØST vores medlemmer til at kræve lønforhøjelser som kompensation for denne udvikling. Det kan være i fællesskab, der hvor lønningerne er reguleret af en kollektiv aftale. Eller i form af individuelle krav, der hvor I har individuel aflønning. Husk: I står stærkere, hvis I står sammen om at stille krav til arbejdsgiveren.

Og husk at I kan få støtte fra PROSA til at  udforme og stille disse krav. Kontakt forbundssekretær Mirza Cirkinagic for hjælp til dette.

I begyndelsen af 2023 forsætter forhandlingerne om nye overenskomster på hele det private arbejdsmarked – med henblik på at indgå nye overenskomster. Dette kan betyde, at der kommer konflikt mellem arbejdsmarkedets parter, hvis der ikke opnås en aftale eller hvis medlemmerne forkaster en indgået aftale. I yderste konsekvens kan der blive tale om en storkonflikt, som omfatter en række af de arbejdspladser, hvor medlemmer af PROSA/ØST arbejder. Vi er allerede nu ved at forberede information og støtte til vores medlemmer, om hvordan de skal forholde sig i denne situation. Hvis denne situation kommer, så kontakt straks PROSA. Du skal ikke påtage dig konfliktramt arbejde.

Følg med på prosa.dk, læs bl.a. gode råd her: www.prosa.dk/ok23

Bestyrelsen for PROSA/ØST