PROSA om Chromebook-sagen: Der er kun én rigtig løsning

De it-professionelles formand Niels Bertelsen deltager 11. juni i et lukket møde i Folketingets Udvalg for Digitalisering og IT. Med sig har han en dugfrisk befolkningsundersøgelse, som viser stor skepsis fra befolkningen i forhold til Big Tech.

"Enten skal Google helt afstå fra at indsamle persondata, eller også skal KL sætte gang i en løsning, som fra start ikke indsamler persondata," siger formanden.

53 kommuner har fået påbud fra Datatilsynet om, at de ikke må benytte Chromebooks, fordi Google indsamler skolebørnenes data. Kommunerne skal finde en løsning inden sommerferiens udgang. Ellers risikerer eleverne at møde ind til ”sorte skærme” efter sommerferien.

Det er den såkaldte Chromebook-sag.

Tirsdag den 11. juni havde Folketingets Udvalg for Digitalisering og IT derfor inviteret forskellige parter til en lukket samtale om, hvordan problemet skal løses bedst.

Blandt de inviterede var PROSAs formand Niels Bertelsen, som har været stærkt kritisk over kommunernes håndtering af sagen så vidt.

”For mig at se vil det bedste være at starte forfra med systemer, vi kan have tillid til. Det er faktisk muligt, og jeg synes, at det er forkasteligt, at vi så længe har ladet danske skoleelever betale prisen for at bruge systemer, hvor deres data er varen, bare fordi nogen har sovet i timen,” siger Niels Bertelsen.

”Så enten skal Google helt afstå fra at indsamle data, og selv da kan der være en risiko for, at det måske alligevel sker, for hvordan kan vi reelt være sikre? Eller endnu bedre, at KL sætter gang i en løsning, som fra start ikke indsamler persondata," siger formanden.
 

En aftale med Google

"Jeg er inden mødet blevet oplyst om, at Kommunernes Landsforening på vegne af 52 kommuner har indgået en aftale med Google, der skal bringe behandlingen af de danske skoleelevers persondata i it-systemerne i overensstemmelse med loven.Samt at KL dermed forventer at kunne efterleve det påbud, som Datatilsynet gav kommunerne 30. januar," fortæller han.

"Men det ændrer ikke ved PROSAs grundlæggende holdninger til tech-giganternes brug af persondata, som jeg vil fortælle udvalget," fastslår PROSAs formand. 
 

Over halvdelen af danskerne er bekymret for, om politikerne har indblik i, hvordan digitaliseringen påvirker borgernes hverdag.

 

Med sig til mødet i Folketinget har Niels Bertelsen resultaterne af en dugfrisk befolkningsundersøgelse, som PROSA har lavet sammen med Megafon.

Undersøgelsen viser stor skepsis fra befolkningen i forhold til tech-giganternes indflydelse samt manglende tillid til, at politikerne har indblik i konsekvenserne af de digitale løsninger, som borgerne benytter. Næsten to tredjedele af danskerne har mistillid. Under ti procent har tillid.

”Jeg synes, at tallene er et stort wake-up call til politikerne. De siger noget om utryghed og mistillid til tech-firmaernes håndtering af borgernes data," fortæller formanden.

”Over halvdelen af danskerne er bekymrede for, om politikerne har indblik i, hvordan digitaliseringen påvirker borgernes hverdag. Den korte analyse af dette tal kunne være, at tilliden halter. Det skal kobles sammen med, at knap 60 procent af borgerne har tillid til, at offentlige myndigheder kun overvåger borgene, når det er nødvendigt. Den tillid må siges at være brudt i Chromebook-sagen, og dermed den kontrakt af tillid og tryghed, som velfærdssamfundet hviler på," fortsætter formanden.
 

Der er altid en risiko ved at bruge Google

Niels Bertelsens klare budskab til Kommunernes Landsforening er derfor, at kontrakten med borgernes skal genoprettes – hurtigt.

"Det kan kun ske med et system, vi kan have tillid til. Kan vi have tillid til Google? Jeg er lidt i tvivl her. Men det skal i hvert fald være helt klart, at de afstår fra enhver indsamling af vores børns data, hvis vi skal fortsætte ned ad Google-vejen. Altså en armslængde, som Datatilsynet også kræver. Men igen, det er Google (Alphabet), og de lever af folks data og er ret lukkede omkring, hvad de reelt foretager sig," siger Niels Bertelsen.
 

Vi skylder børn og forældre at rette op på fejlen

Han henviser igen til PROSAS undersøgelse:

"Ikke én dansk borger angiver, at de er helt enige i udsagnet: ”Jeg har tillid til tech-firmaernes håndtering af mine data”. Ikke en eneste! Det offentlige har været naive og er faldet for en god pris uden at have gennemskuet, at hundredtusinder af børns data – helt uden deres eller deres forældres viden og samtykke – er blevet en del af tech-firmaernes forretningsmodel. Det skal vi have lavet om på. Det skylder vi dem alle sammen,” siger Niels Bertelsen.

Du kan læse om resultaterne fra PROSAs undersøgelse her