Regeringens nye udspil: På rette vej, men slet ikke ambitiøst nok

Ved første gennemsyn af regeringens nye digitaliseringsudspil er PROSAs formand Niels Bertelsen ikke specielt begejstret: "Teknologiforståelse er stadig blot et valgfag i Folkeskolen, og der er ikke for alvor sat rammer for udrulning af digitale offentlige systemer. Kun 800 millioner kroner over 4 år til digital udvikling. Men mange gode takter i forhold til efteruddannelse, implementering af AI og grøn energi."

Helt klart en forbedring, men langt fra ambitiøst nok. Sådan sammenfatter Niels Bertelsen, formand for de it-professionelles forbund PROSA, sin første dom over regeringens dugfriske digitaliseringsudspil.

- Der er overordnet et vigtigt fokus på it og digitalisering, og der investeres i uddannelse. Men der mangler, at regeringen tager it alvorligt i skolerne, og at teknologiforståelse tidligt bliver en del af skemaet. Altså obligatorisk. Nu er det blot et valgfag fra 7. klasse, og det vil udelukke mange fra helt fundamental viden og forståelse af værktøjer, som er nødvendige for deres fremtidige arbejdsliv, fastslår Niels Bertelsen.

Han henviser til, at det vil fortsætte manglen på kvinder i it og tech, samt måske ligefrem skabe et a og b-hold på fremtidens arbejdsmarked.
Samtidig roser han den del af udspillet, der påpeger, at regeringen vil ”styrke efter- og videreuddannelsesaktiviteter inden for it-området samt styrke erhvervskandidatforløb på it-uddannelserne, med fokus på fastholdelse af internationale studerende på det danske arbejdsmarked”.

- Det er et godt og vigtigt initiativ, fordi usikkerheden er stor og behovet for kompetenceudvikling og udvikling af AI-skills kan blive afgørende helt afgørende. En af måderne at styrke det på, kan være at gøre datamatikeruddannelsen til en professionsbachelor. Jeg er også glad for, at der er afsat penge til efteruddannelse og fastholdelse af it-specialister. Men hvor er pengene til efteruddannelse af det arbejdende folk, som bliver ramt af kunstig intelligens, som ændrer alles job, siger han.

For få og for lidt

Niels Bertelsen undrer sig også over, at der reelt kun er få initiativer i udspillet, men glæder sig samtidig over, at digitalisering, grøn it og AI italesættes, samt at der sættes fokus på kompetenceudvikling.

- Jeg havde nok gerne set et mere slagkraftigt og ambitiøst digitaliseringsministerium. 800 millioner kroner afsat over 4 år til at understøtte den digitale udvikling er ikke meget, siger han og fortsætter:

-  Vi har alle set, hvor galt, digitalisering kan gå. Senest med kaos i forhold til ejendomsvurderinger. Det burde fortælle noget om et stort og klart behov for at lære, så man fremover undgår direkte at genere borgerne på den måde. Det er bare et af mange tilfælde. Jeg kan ikke se den læring af udspillet. Heller ikke hvordan borgerne skal komme før systemet eller kunne undgå digital tvang, siger han.

Positivt med fokus

Det positive skal ifølge Niels Bertelsen ses i, at der med udspillet er kommet øget fokus på digitalisering, AI, og behovet for uddannelse. Samt italesat en stor bekymring i befolkningen for konsekvenserne af AIs indtog på arbejdsmarkedet.

-  Nu vil vi nærlæse udspillet og vurdere de forskellige elementer, og så melde nærmere ud omkring de forskellige initiativer, siger Niels Bertelsen.

 

Yderligere kommentarer til enkeltinitiativer i regeringsudspillet fra PROSA:

Bedre omstilling til elbiler og alternative drivmidler via åbne og standardiserede data

- Husk GDPR. Så hvis der f.eks. opsamles data om, hvem der lader, hvor og hvor meget, så skal man det sættes op mod privatlivsbeskyttelse.
 

Understøtte indsatser mod hvidvask

- Husk også GDPR her: Der er en risiko for, at disse værktøjer går alt for tæt på borgernes privatliv.
 

Datavejviser.dk, Dataetisk Råd, National strategi for kvanteteknologi

- Godt initiativ
 

Aldersverifikation på digitale platforme 

 - Problematisk. Det er risiko for massiv overvågning eller også, at det  kommer det ikke til at virke.
 

Implementering af nævn for sundhedsapps 

- Fint. Husk GDPR. PROSA er fortaler for, at patienten aktivt skal åbne for adgang – med en dommer som overrider, hvis man er ude af stand til det. Det bør være Privacy-by-design og ikke Privacy-by-policy.

 

Her kan du læse PROSAbladets artikel om den nye strategi.