Vi gaber stadig en smule i PROSA

Løngabet mellem mænd og kvinder blandt PROSAs medlemmer er nede på 1,5 procent - væsentligt lavere end andre steder. Vi kan markere kvindernes sidste arbejdsdag 26. december - for gennemsnittet var det allerede 14. november.

SYNSPUNKT:

På dagen hvor dette Synspunkt udkommer, befinder vi os midt imellem dagen for ”Kvindernes Sidste Arbejdsdag” og dagen for ”PROSA-it-kvindernes Sidste Arbejdsdag”.

Løngabet for PROSAs medlemmer mellem mænd og kvinder er heldigvis næsten halvanden måned kortere end gennemsnittet for alle fag.

Den 14. november markerede vi ”Kvindernes Sidste Arbejdsdag” - det er dagen, hvor kvinder ikke skulle arbejde mere, hvis de fik det samme i løn som mænd. I hvert fald hvis man kikker på gennemsnitslønnen, løngabet udgør ifølge Danmarks Statistik 12,4 procent.

En meget vigtig måde netop at fortælle og billedliggøre forskellen mellem kønnene på. At skabe fokus på en generel uretfærdig, der skal rettes op på.

De store indtog af kvinder på det danske arbejdsmarked skete for mere end 50 år siden, i dag udgør kvinder cirka halvdelen af arbejdsstyrken, lidt mere på uddannelsesinstitutionerne, og ligelønsloven giver kvinder og mænd ret til lige løn. Alligevel er løngabet her i 2023 en realitet; derfor sætter vi sammen med andre fagforeninger fokus på problemet.

Når vi undersøger ”Kvindernes Sidste Arbejdsdag” i it-branchen, ser det betydeligt bedre ud. Generelt er der et løngab på 7,6 procent, men hvis vi ser på PROSA-medlemmer, er vi helt nede på 1,5 procent, hvilket svarer til, at PROSAs it-kvinder har sidste arbejdsdag 26. december.

Det er virkelig en stærk præstation, som fortjener et stort skulderklap til alle involverede på it-arbejdsmarkedet. Det er noget, vi virkelig kan være stolte af.

Selvfølgelig betyder det ikke, at du ikke kan støde på lokale udfordringer med ligeløn. Hvis du oplever det, så ring til PROSA.

Her er både gode råd til lønsamtalen, og vi kan også undersøge, hvordan vi kan fremme mere åbenhed om lønforholdene på din arbejdsplads, da vi ved, at dette kan være med til at sikre ligeløn. PROSAs årlige lønstatistik kan også være til hjælp for dig, her kan du se, hvad du bør få i løn.

Hvis du arbejder i en virksomhed med mere end 35 lønmodtagere, heraf mindst ti af hvert køn med samme arbejdsfunktion, findes der kønsopdelte lønstatistikker. Disse kan selvfølgelig være nyttige, hvis du er i tvivl om ligelønnen på din arbejdsplads.


Fakta:
For at markere løngabet er 14 fagforeninger gået sammen om ligelønskampagnen "kvindernes sidste arbejdsdag".
Ifølge beregninger, udarbejdet som et led i kampagnen på baggrund af tal fra Danmarks Statistik, var den gennemsnitlige timeløn for mænd i 2021 295,06 kr. og for kvinder 258,51 kr.
Forskellen i timelønnen udgjorde 36,55 kr. Opgør man lønforskellen i forhold til mænds timeløn, udgør lønforskellen 12,4 %. Lønforskellen mellem kønnene  svarer til, at kvinder fra d. 14 november ikke længere får lø
n