It-drift, It-tendenser, Arbejdsmarkedet

DevOps uden at vide det

Transitionsafdelingen hos Statens It valgte en praksis, som flugter med teorierne.

– Når en styrelse skal flyttes ind i Statens It, er der da, hvad jeg vil kalde en ”erkendelsesperiode”, hvor man skal omstille sig til det nye setup, fortæller Ove Ludvigsen, transitionschef i Statens It, der er et fælles driftscenter for en lang række styrelser og andre statslige institutioner.(Foto: Lars Bertelsen).

Tidligere har man måske blot skullet gå ind på kontoret ved siden af for at bede en it-medarbejder om at gøre noget for en. Nu er der mere formelle procedurer for at bestille en service.

– Vores udfordring er at betrygge en styrelse i, at de roligt kan lægge driften i vores hænder, og vi har som ambition at kunne agere som styrelsens ”interne it-afdeling” med den agilitet, der følger med det. Vi skal kunne tilbyde noget, der er mindst lige så godt som det, de kommer fra, forklarer Ove Ludvigsen.

Statens It må nødvendigvis nødvendigvis standardisere for at kunne realisere stordriftsfordelene ved et fælles driftscenter, og på den helt grundlæggende infrastruktur er det ifølge Ove Ludvigsen ikke den store udfordring. Der er på de områder, hvor de enkelte styrelser er specielle, at det kan blive svært.

– Vi har et servicekatalog, der i detaljer beskriver de services, som en styrelse kan koble sig på, og det kører efterhånden i en velprøvet og effektiv proces. Men vi skal også sørge for, at en styrelse ikke drukner i fællesmængden, så vi må nødvendigvis også understøtte applikationer, der er specielle, men afgørende for, at en styrelse kan udføre de opgaver, de er sat i verden for at løse, forklarer han.

Skarpe kompetencer

Han erkender dog samtidig, at Statens It specielt i begyndelsen kan blive betragtet med en vis skepsis fra en styrelses side, og at ikke alle nødvendigvis opfatter Statens It som deres ”interne it-afdeling”. Overordnet set er der dog store fordele ved modellen, mener Ove Ludvigsen.

– Tag for eksempel WannaCry-angrebet. Tidligere ville 25 statslige it-medarbejdere kæmpe i hver sin afdeling for at dæmme op for den type angreb. Nu er det måske to-tre medarbejdere hos os med skarpe kompetencer på området, der vil blive sat på sagen.

Ove Ludvigsen glæder sig også over, at efterhånden som flere styrelser flytter ind til Statens It, falder prisen på de enkelte services i servicekataloget. Og selvom indgangen til samarbejdet sommetider kan være kompliceret, som han udtrykker det, så er der mange gode oplevelser i transitionsarbejdet.

– Man har det jo rigtigt godt, når man et år efter, at det egentlige transitionsprojekt er afsluttet, får en positiv bedømmelse på et kundemøde, siger han.

DevOps

Transitionsafdelingen hos Statens It har ikke egne teknikere, men låner folk i driftsafdelingen, der så efterfølgende bærer kunden ind i den løbende drift. En arbejdsgang, der på mange måder flugter med DevOps-tankegangen.

– Vi vidste faktisk ikke, at det var DevOps, vi havde gang i, da vi organiserede os på denne måde, smiler Ove Ludvigsen og tilføjer:

– For os gav det bare rigtig god mening, så det var fra starten en strategisk beslutning, at Transition ikke skulle have en særskilt teknisk organisation.

Og så lige en kuriositet i afdelingen for formalia: En overflytning af en styrelse til Statens It er formelt set en ressortomlægning og kan først igangsættes, når Dronningen har underskrevet en kongelig resolution om omlægningen.

FAKTA – Statens It

  • Etableret i 2010 ved en fusion af otte ministerområders it-driftsorganisationer.

  • Driver den grundlæggende infrastruktur og en lang række administrative applikationer for 86 styrelser inden for 14 ministerområder.

  • Der kører årligt 5-10 transitionsprojekter, hvor nye styrelser bliver overflyttet til Statens It.

  • 349 medarbejdere, heraf cirka 40 medarbejdere hos kunder, som p.t. er under transition.

  • Betjener 16.000 brugere på SIA (Statens It-Arbejdsplads), 7.500 på VIA (Virtuel It-Arbejdsplads) og 2.200 på MIA (Mobil It-Arbejdsplads).

  • Drifter mere end 1.000 fagsystemer på kundernes over 4.000 servere.

  • Ét datacenter på tre lokationer i Storkøbenhavn. Netværk til 250 lokationer.

  • Domicil på Lautruphøj 2 i Ballerup.

  • Se mere på statens-it.dk.