Arbejdsmarkedet, It-tendenser, It-drift

Der er bevægelse i it-drift

Traditionen tro tager Prosabladet ved et nyt års begyndelse på besøg i nogle it-afdelinger for at høre, hvad der fylder i hverdagen, og hvad det nye år vil bringe. I år er det Statens It og energiselskabet OK, der har ladet os kigge indenfor – umiddelbart to meget forskellige organisationer, men som alligevel på hver sin måde er eksempler på, at it-drift i dag har mange facetter og i den grad er i bevægelse.

Det er for eksempel tydeligt, at DevOps-tankegangen ikke bare er noget, vi snakker om på konferencer. Der er også i praksis gang i en bevægelse mod tættere samarbejde og samkøring af processer mellem udvikling, projekt og drift. Noget, der både giver mening i forhold til kvaliteten af produktet og til den enkelte it-medarbejders mulighed for at få forskelligartede og afvekslende opgaver.

Statens It rummer et eksempel på en anden overordnet tendens, vi har kunnet se de senere år: Meget it-drift bliver samlet i større centraliserede og specialiserede enheder. Der kan være gode økonomiske og faglige argumenter for at gøre det, men det udfordrer den enkelte it-medarbejder på spørgsmålet, om han eller hun også vil sætte sig i bevægelse og følge med systemet ind i et stort driftscenter.

Læs om dette og meget mere på de følgende sider.