Arbejdsmarkedet, It-tendenser, It-drift

Black Friday rammer også it-afdelingen

En Black Friday-kampagne eller initiativer fra konkurrenterne kan betyde, at it-afdelingen hos energiselskabet OK skal levere ny funktionalitet dagen efter.

Digitale tjenester er blevet en vigtig del af forretningen hos energiselskabet OK. Med selskabets Tank & Betal-app kan man blive siddende i sin bil og ordne alt fra sin telefon undtagen selve tankningen. Når det er blevet tid til en tur i vaskehallen, skal man også kun ud for at skrue antennen af – resten ordner man fra appen og kan blive siddende i bilen og følge vasken indefra.

– Mig bekendt er vi stadig de eneste, der tilbyder en tankkort-app, og det er vigtigt for os at kunne fastholde den kant i markedet, som den slags digitale tjenester giver os, fortæller it-chef Morten Knudsen Jensen.

Appen har været en stor succes både hos privatkunder og erhvervskunder, som får en nemmere administration af benzinkøb end med fysiske kort og et bedre dataunderstøttet overblik. En stor del af funktionaliteten er udviklet i OK’s egen it-afdeling, men derudover er appen blevet til i tæt samarbejde med en ekstern samarbejdspartner samt OK’s leverandører af benzinanlæg og vaskehaller, ligesom selskabets ERP-system, G4, er det.

– Det er meget vigtigt for os, at vi kan rykke hurtigt på kampagner, som vi gjorde i forbindelse med Black Friday, ligesom vi skal kunne reagere hurtigt, hvis konkurrenterne kommer med nye initiativer i den løbende priskrig på brændstof. Derfor udvikler og vedligeholder vi selv de løsninger, der er helt centrale for forretningen, forklarer systemarkitekt Jesper Just.


De digitale løsninger er et vigtigt konkurrenceparameter for energiselskabet OK. Selskabet har sin egen udviklingsafdeling, der arbejder tæt sammen med driftsafdelingen. Fra venstre it-chef Morten Knudsen Jensen, chef for IT-udvikling Søren Cramer, systemarkitekt Jesper Just, systemarkitekt og udvikler Kasper Hareskov Tygesen og chef for IT-service Preben Würtz.

På det strategiske plan er it-afdelingens funktion ifølge Morten Knudsen Jensen udtrykt i tre roller: Afdelingen skal understøtte forretningen med produktforbedringer og effektiviseringer, den skal kunne agere agilt og hurtigt på nye krav samt fungere som accelerator for forretningsudviklingen i virksomheden.

Automatisering og oprydning

OK har 33 medarbejdere i sin it-afdeling, heraf 22 i IT-udvikling, der primært er befolket af dataloger, ingeniører og datamatikere. En af dem er Kasper Hareskov Tygesen, som er arkitekt og udvikler på alt, der har med webteknologi at gøre, og som lige nu arbejder på nogle interne værktøjer til sælgerne. Han forudser, at noget af hans arbejde i 2018 vil komme til at handle om at udvikle flere automatiserede processer i udviklingsafdelingen.

– Vi vil gerne indføre automatiserede tests – ikke for at erstatte vores testere, men for løbende at tjekke, at ny kode ikke har ødelagt noget. Så vil vi også gerne gå i retning af continuous deployment, men regner dog med, at deployment til produktionen stadig bliver manuel, fortæller han.


Kasper Hareskov Tygesen er systemarkitekt og udvikler hos energiselskabet OK. Ud over at arbejde videre med udvikling af diverse webløsninger regner han med, at han i 2018 også skal arbejde med automatisering af flere processer i udviklingsafdelingen
1 af medarbejderne i it-afdelingen arbejder i IT-service, som sammen med en ekstern driftspartner tager sig af drift og infrastruktur. De mærker også, at OK har haft vækst de senere år, og at det sommetider skal gå meget hurtigt.

– Det er jo en driftsafdelings hovedopgave at sørge for en stabil og robust drift. Men det er også væsentligt, at man kan følge med succesen og skalere efter de voksende behov for ressourcer, som følger med væksten, forklarer Preben Würtz, chef for IT-service.

Han forudser, at ud over de løbende driftsopgaver vil 2018 byde på en del oprydningsprojekter og opdateringer til nye versioner. På grund af den øgede digitalisering af forretningen, for eksempel onlinespil hos flere OK Plus-butikker, er der også gang i et projekt, der skal omlægge hele OK’s stationsnet og øge båndbredden på datalinjerne ud til OK’s mange tankstationer og kiosker. Med stadig flere løsninger til slutbrugere – både internt og eksternt – stiger kravene til oppetid og support også.

– Vi skal helt sikkert have kigget på vores procedurer for support. Med et stigende antal it-løsninger, der når helt ud til onlinekunder på tankstationer eller i vaskehaller – også uden for almindelig kontortid – skal vi have organiseret os på en anden måde end i dag, specielt med hensyn til ”bagvagterne”, siger Morten Knudsen Jensen.

Foran DevOps

Organisatorisk er it-afdelingen delt op i IT-service og IT-udvikling, men der er ifølge Søren Cramer, chef for IT-udvikling, et tæt samarbejde og overlap mellem enhederne.

– Vi er langt foran DevOps-tendensen, siger han med et smil og fortæller, at udviklerne i høj grad selv supporterer de løsninger, de har været med til at udvikle, og at eksempelvis 3rd line support af SQL ligger hos udviklerne. Mere overordnet er der ifølge Søren Cramer en særlig tilgang til arbejdet, som præger dagligdagen.

– Vi er et hus, hvor man arbejder med stor ansvarlighed og gensidig respekt. Der er en ånd, der handler om, at man er fleksibel og har fokus på at behandle hinanden ordentligt.

Det psykiske arbejdsmiljø var et tema på det seneste ledelsesseminar, og den overordnede konklusion var, at det er o,k. at have travlt, men det er ikke o.k. at have stress.

– Det kan ikke undgås, at vi af og til bliver pressede, og hvis det bliver for meget, går vi ind og ser, om vi kan justere på planerne, siger Søren Cramer.

Forordningen fylder

Selvom det er defineret som et forretningsprojekt, så er arbejdet med den kommende databeskyttelsesforordning (GDPR) også begyndt at fylde i it-afdelingens hverdag. OK skal ikke have en DPO (Data Protection Officer), men de arbejdsopgaver og roller, der typisk vil ligge hos en DPO, skal stadig udføres. I OK er dette placeret i en central støttefunktion under økonomiafdelingen, men det forudsætter et tæt samarbejde med it-området. GDPR påvirker organisation rigtigt mange steder, blandt andet bliver projektmodellen udvidet med tjeklister ved projektopstart og -aflevering, der verificerer, at man lever op til kravene i forordningen.

– Vi skal formentlig også have lavet en større opsplitning af brugerrettigheder, og der er en række databehandleraftaler, der skal rettes til. Derudover ser jeg den største ændring i de øgede krav til dokumentation, siger Søren Cramer.

Kasper Hareskov Tygesen fortæller, at for webteamet vil forordningen for eksempel betyde ændringer i den måde, hvorpå man lagrer e-mails og anonymiserer data i logfiler. Teamet er i øjeblikket ved at implementere et nyt website inklusive en selvbetjeningsløsning, og her har kravene i den nye forordning også ligget i baghovedet undervejs.

– Timingen har egentlig været fin, fordi vi har kunnet tænke kravene i forordningen ind i implementeringen af det nye website, fortæller Kasper Hareskov Tygesen.

FAKTA – OK

  • Dansk energiselskab, der ud over benzin, diesel og olie sælger naturgas, el, varmepumper, forsikringer og mobiltelefoni.
  • Andelsselskab (a.m.b.a.) med hovedkontor i Viby ved Aarhus. Over 500 medarbejdere.
  • OK’s stationsnetværk består af mere end 660 tankstationer, 70 Truck Diesel-stationer til tung trafik, 132 vaskehaller og 70 OK Plus-stationer med butik.
  • OK a.m.b.a. har flere datterselskaber og ejer blandt andet cleantech-virksomhederne Kamstrup og EnergiData
  • Se mere på ok.dk.

FAKTA – OK’s it-afdeling

  • 33 medarbejdere i alt, 22 i IT-udvikling og 11 i IT-service, samt en stor del af driften outsourcet til ekstern driftspartner.
  • Driver knap 500 virtualiserede servere og to centrale SAN-løsninger. Overvejende et Microsoft-hus, men har også Linux-servere til enkelte applikationer.
  • Servicerer omkring 500 interne brugere, hvis typiske snitflade er en Winforms-klient ind mod det egenudviklede ERP-system, G4.
  • Har en stor egenudviklet it-platform, men anvender også en del standardsystemer.