Arbejdsmarkedet, It-drift, It-tendenser

Når it-afdelingen skal flytte

Statslige it-medarbejdere samles i disse år i et fælles driftscenter hos Statens It i Ballerup. Det betyder en ny arbejdsidentitet inklusive øget specialisering.

Hos Statens It bliver driftsfolkene udlånt til transitionsprojekter, når nye styrelser skal flyttes ind i det fælles driftscenter. Fra venstre systemadministrator Martin Rasouli-Baghban, systemadministrator Anders Just Nielsen og transitionschef Ove Ludvigsen. (Foto: Lars Bertelsen)

Det er nok ikke på grund af udsigten, hvis man som statslig it-medarbejder med kontor ud til Prins Jørgens Gård på Slotsholmen i København skifter arbejdsplads til Statens It’s nye domicil i Ballerup. Ikke alle har måttet give afkald på så historisk en lokalitet i forbindelse med, at en lang række statslige institutioner er blevet flyttet ind det fælles driftscenter i Ballerup. Men flytningen har under alle omstændigheder for de fleste betydet en ny arbejdsidentitet og skift af faglig retning.

24-årige systemadministrator Anders Just Nielsen arbejdede i det daværende Uni-C, da Statens It i 2015 overtog driftsopgaven og medarbejderne.

– Når man i længere tid har arbejdet i et team ét sted, er det er jo lidt specielt at flytte ind i en anden organisation et andet sted med andre arbejdsgange og processer. Lige til at begynde med var der da også lidt ”hov, hvad var det lige?” over det, fortæller han.

Anders Just Nielsen er uddannet datatekniker med speciale i infrastruktur og arbejder i Team Server i driftsafdelingen. En del af hans arbejdstid går med at patche servere og lave scripts til at strømline forskellige interne processer. Da Anders Just Nielsen flyttede til Statens It fortsatte han i starten med at drifte det UniC-system, han hele tiden havde arbejdet på.

– Modellen er, at man i en periode laver det, man altid har lavet, men efterhånden bevæger man sig over i opgaver på andre systemer og begynder at specialisere sig inden for de områder, man interesserer sig for og har kompetencer i. For mit vedkommende gik der nok cirka et halvt år, før der kun var enkelte små UniC-opgaver tilbage. Så det var egentlig en fin gradvis overgang til det nye arbejde, fortæller Anders Just Nielsen.

Både drift og transition

Han fortæller også, at han kom til at sidde sammen med nogle gode nye kolleger, som han kunne spørge til råds i starten. En af dem er 27-årige Martin Rasouli-Baghban, der er datamatiker og startede i servicedesken for fire år siden og de seneste tre har siddet i Team Server.

Som sine andre kolleger i driftsafdelingen bliver han med jævne mellemrum udlånt til afdelingen Transition, der står for hele processen med at flytte statslige styrelser, ministerier og andre institutioner ind til Statens It.

– Lige nu bruger jeg sammen med Anders cirka halvdelen af min tid på den aktuelle kunde i transition. Derudover arbejder jeg primært med patching-opgaver på Windows og Linux, fortæller han.

Han har erfaring fra en del transitionsprojekter, hvor man specielt i de indledende faser holder rigtig mange møder med den nye kunde.

– Stemningen kan godt være en smule trykket i starten af et projekt, men vi holder måske 2-3 møder om ugen i en længere periode for at få overblik over systemerne og lærer dermed også hinanden rigtig godt at kende – og så går det som regel fint, siger han.

Både Anders Just Nielsen og Martin Rasouli-Baghban kan godt lide vekselvirkningen mellem at arbejde med et transitionsprojekt og så mere almindelige driftsopgaver. Der er også gode faglige grunde til at arbejde på den måde.

– Når vi som driftsfolk er med til at bære et system ind i et fælles driftscenter, ved vi, hvad der er vigtigt i forhold til den senere drift. Når vi selv skal være med til at drifte systemet, kan vi heller ikke bare aflevere det til andre og skyde ansvaret fra os. Det tror jeg, er en meget sund måde at arbejde på, siger Martin Rasouli-Baghban.

Martin Rasouli-Baghban (tv.) og Anders Just Nielsen, begge systemadministratorer hos Statens It, trives godt med vekselvirkningen mellem drift og transitionsprojekter. (Foto: Lars Bertelsen)

Øget specialisering

Anders Just Nielsen har oplevet at gå fra en mere blæksprutteagtig funktion hos UniC til at blive mere specialiseret i Statens It. Og han kan sagtens sætte sig ind i de forbehold, man kan have som it-medarbejder, der skal flyttes med et system ind i Statens It.

– Der sker da et skifte i ens arbejdsidentitet, når man flytter fra en typisk mindre decentral enhed ind i et stort driftscenter. Fra at have haft en mere blæksprutteagtig funktion i forhold til nogle kolleger i én styrelse, skal man nu forholde sig til flere forskellige kunder, siger han og fortsætter:

– Hvor meget man skal specialisere sig her, kommer lidt an på, hvor man kommer fra. Jeg skulle helt sikkert specialiseres til at gå mere i dybden inden for serverdriften, men for mig har det været super at lære noget nyt og noget andet. Og så er det også godt at se, hvordan man kan få så mange mennesker til at arbejde sammen på en fornuftig måde, siger han.

Hvis han skulle give et råd til andre, der måtte komme i samme situation vil det være at forsøge at være åben over for de nye muligheder, der kan følge med flyttet.

– Man skal være forberedt på, at der vil ske en specialisering, og det kan godt ved et første blik forekomme fagligt smalt. Men hvis man gør sig klart, hvor ens faglige interesser og ambitioner ligger, synes jeg helt sikkert, at der er rum nok til at beskæftige sig med det, der interesserer en, siger Anders Just Nielsen.