Efteruddannelse, Kompetenceudvikling, Uddannelse

Forstå forklaringen, og forklar forståelsen

I sit arbejde som it-arkitekt hos Novicell er Asger Laursen brobygger mellem kunden og udviklingsteamet. Kommunikationsevner og en god portion nysgerrighed er vigtige forudsætninger.

Asger Laursen, it-arkitekt i konsulenthuset Novicell, troede, han skulle være journalist, men kom ikke gennem nåleøjet til optagelsesprøven. Så i stedet startede han på multimediedesigner-uddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus.

– Jeg skulle jo lave et eller andet, mens jeg ventede på at kunne gå til optagelsesprøve igen, og idéen om, at man ikke kun gennem ord, men også gennem design og interaktion kunne bygge en forståelsesmæssig bro, var spændende, fortæller han.

Der gik ikke lang tid, før han skrev sig op til datamatiker-uddannelsen.

– Jeg blev grebet af at tage en idé og fortolke den ned i noget teknologi. Som udvikler har det altid været vigtigt for mig at forstå ”hvorfor”. Jo bedre jeg forstod, hvorfor opgaven skulle løses, jo bedre kunne jeg løse den, fortæller han.

Inden Asger Laursen kom til Novicell, havde han opsamlet erfaring som udvikler og CTO i forskellige virksomheder, men erklærer uden forbehold, at jobbet som arkitekt er det klart mest spændende, han til dato har haft.

Som arkitekt er det hans rolle at lytte og forstå, hvor kunden vil hen med sin forretning, og så rådgive om de bedste teknologivalg – på både kort og langt sigt.

– Jeg trækker på husets erfaringer fra mange tidligere projekter og vurderer, hvilke eksisterende og kommende løsninger der vil være de rigtige for kunden. Og så er jeg med til at afklare en lang række spørgsmål, som for eksempel, om løsningen skal køre i skyen eller lokalt, om der er forretningsprocesser, der kræver specialudvikling, eller om man kan tilpasse forretningsprocesserne til en standardløsning, og om der er styr på den nye databeskyttelsesforordning, forklarer han.

Også djævlens advokat

For Asger Laursen handler arkitektrollen meget om kommunikation og formidling.

– Som arkitekt skal man ikke bare kunne forstå en forklaring fra kunden, man skal også kunne forklare den forståelse indadtil i sin organisation. På mange måder trækker man som arkitekt mere på discipliner fra det humanistiske domæne frem for det tekniske, siger han.

Asger Laursen er ofte med til presale-møder med potentielle kunde for at kunne hjælpe med tekniske afklaringer. Når kunden har nikket til den foreslåede løsning, bevæger Asger Laursen sig mere over i en intern rådgiverrolle.

– Jeg får en slags ”product owner”-rolle og bliver på en måde kundens bannerfører indadtil over for det team, der implementerer løsningen. Kundens behov og krav udmønter jeg i user stories, og min første leverance minder egentlig meget om en artikel på et ikke-teknisk niveau om den forretning, vi skal understøtte med vores løsning, forklarer han.

I sin rådgivning er han meget bevidst om, at han kun introducerer ny teknologi, hvor det giver reel værdi.

– Det er en konstant balancegang mellem at være på forkant med den teknologiske udvikling, men ikke introducere mere nyt, end det giver mening for kunden, siger han.

Som arkitekt har han også en opgave med at håndhæve vedtagne standarder og lovkrav.

– Jeg trives fint med den rolle, men det var bestemt noget, jeg har skullet lære. I nogle tilfælde får jeg rollen som djævlens advokat både over for kunden og for vores sælger, når jeg må insistere på nogle prioriteringer. Overholdelse af databeskyttelsesforordningen er et eksempel på det, siger han.

En flakkende funktion

Selve betegnelsen it-arkitekt er ifølge Asger Laursen historisk betinget.

– Det er jo en meget generel betegnelse og afspejler, at i starten, da vi fik en arkitektfunktion her i huset, skulle den favne bredt. Vi har været igennem en periode med meget stor vækst, og vi er derfor på vej i retning af større specialisering, siger han.

Hvis han ud fra den offentlige standard OIO skulle sætte en ”officiel” arkitektbetegnelse på sin funktion, ville han kigge i retning af enterprise-arkitekt eller forretningsarkitekt.

Hvis man overvejer at skifte spor i retning af en arkitektrolle, er der nogle ting, man ifølge Asger Laursen bør mærke efter hos sig selv.

– Man skal være nysgerrig og have lyst til at snakke med folk, der ikke har samme ekspertviden som en selv. Og så skal man kunne leve med at være noget ”flakkende” i sit arbejde, da man typisk arbejder med mange forskellige kunder og forretningsdomæner over kort tid. Man må med andre ord ikke være for glad for trygheden, siger han.

I sin fritid dyrker Asger Laursen også formidlingen blandt andet gennem en fast klumme i Aarhus Stiftstidende, hvor han reflekterer både over teknologiske og mere generelle emner. Derudover fører han videodagbog og får også tid til at læse meget.

Asger Laursens one-liner til "Og hvad laver du så?"

"Jeg bygger bro mellem folks idéer og virkelighed ved hjælp af teknologi."

Novicell

  • Digitalt konsulenthus (strategi, softwareudvikling, online-markedsføring, design, BI, e-commerce).
  • 210 medarbejdere. Hovedkontor i Aarhus.
  • Se mere på novicell.dk.