Efteruddannelse

Tag et enkelt fag på masterniveau

Et nyt tilbud betyder, at du på blot tre dage kan tage et enkeltfag på en masteruddannelse.

PROSA har længe presset på for at få universiteterne til at lade it-professionelle tage bare et enkelt fag på en masteruddannelse. En fuld masteruddannelse er typisk normeret til et årsværk og består af tre fagpakker, der igen består af en række enkeltfag, samt en masterafhandling.
– Men vi ved, at tid er den største forhindring for efteruddannelse, siger ledelseskonsulent i PROSA Michael Tøttrup.

Valgfrihed

Derfor glæder han sig over, at It-vest, der er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet om udbud af it-masteruddannelser, på opfordring fra PROSA har åbnet for, at du kan nøjes med at tilmelde dig et enkelt fag.
– Dermed får du mulighed for at få efteruddannelse på højeste niveau, hvor du ikke behøver at følge et helt semester. I stedet kan du nøjes med et enkelt fag, der løber over ganske få undervisningsgange – typisk tre dage, siger han.

Det kan være enkeltfag som ’Skalerbare Microservices’ eller ’Skalering til Big Data’. Tager du enkeltfag, tæller de også, hvis du senere vil udbygge det til for eksempel en hel masteruddannelse.
– Fordi man kun skal afsætte tre dage, betyder det også, at it-folk fra hele landet er målgruppen for It-vests enkeltfag, siger Michael Tøttrup.

Han har konkrete eksempler på, at selv udlandsdanskere deltager på masteruddannelserne, da der er så relativt få undervisningsdage på uddannelsesinstitutionen.
– At tage et enkeltfag er en nem måde at vedligeholde og udvikle sin it-faglighed på, siger han.

Find dit kursus

Se det kommende udbud af fagpakker på www.master-it-vest.dk. Hver fagpakke består typisk af tre enkeltfag, som kan tages særskilt.