Efteruddannelse, Kompetenceudvikling, Uddannelse

Kommentar: ITB’s udmelding om manglende it-arbejdskraft

I dagens presse kører der en historie om, at brancheforeningen IT-Branchen i en undersøgelse blandt deres medlemsvirksomheder viser, at hver fjerde it-virksomhed har svært ved at finde kvalificeret arbejdskraft til deres stillinger.

Der er ingen tvivl om, at der findes it-jobs i dagens Danmark, som ikke kan besættes med en person med de krævede kvalifikationer. Det er ofte højt specialiserede stillinger, der kræver kvalifikationer, som er udover en høj faglig grunduddannelse. Kvalifikationer, der er opbygget dels gennem mange års erfaring, dels gennem en løbende opkvalificering inden for de nyeste teknologier.

Når der så ikke er tilstrækkeligt med kandidater til den type højt kvalificerede it-jobs, så begynder man åbenbart at skyde på uddannelsesinstitutionerne - "De uddanner ikke de rigtige kandidater" - men det er det forkerte sted at rette skytset hen. Ikke at uddannelsesinstitutionerne ikke kan blive bedre og mere fleksible i deres uddannelsestilbud, men det er faktisk deres opgave, at uddanne generalister med en bred indsigt og viden i det faglige felt - og ikke at løbe efter den sidste nye hypede teknologi som måske - måske ikke - stadig bruges om 3 år.

Skytset skal i høj grad rettes mod it-virksomhederne selv. Det der efterspørges hverken kan eller skal uddannelsesinstitutionerne levere. Hvis man vil have højt specialiserede og højt kvalificerede personer, er det virksomhedernes ansvar at give deres medarbejdere den nødvendige efteruddannelse og de nødvendige erfaringer. Man kan ikke forvente, at der altid står personer parat med de nødvendige kvalifikationer til at hoppe ind i et job når virksomheden lige har brug for det - det er en årelang proces at skabe de kvalifikationer.

PROSA vil meget gerne være med i en diskussion af, og et samarbejde om, hvorledes vi så får skabt muligheder for at give danske it-medarbejdere de nødvendige kvalifikationer. F.eks. kunne et redskab være etablering af IT-branchens Kompetencefond, så udgiften til - og ansvaret for - at efteruddanne sine medarbejdere ikke kun var den enkelte virksomheds, men hele branchens. Så kunne vi måske også fjerne argumentet for ikke at investere i efteruddannelse, pga. angst for at konkurrenten bare stjæler den uddannede medarbejder så pengene er spildt (eller ligefrem "foræret" til konkurrenten).

En anden mulighed lige nu og her, er at stille krav til den danske beskæftigelsespolitik, således at de ledige rent faktisk kan få de kvalifikationer, der efterspørges her og nu af virksomhederne. Det kan både handle om relevante certificeringer, men også om virksomhedsnær aktivering, der giver mening, og det kan være jobrotation og løntilskud. Men det kræver at virksomhederne i it-branchen spiller med, og åbner dørene for de ledige og på denne måde er med til at skabe fremtidens højt kvalificerede og specialiserede it-medarbejdere.

Og så skal vi selvfølgelig også fortsætte dialogen med uddannelsesinstitutionerne omkring hvordan it-uddannelserne kan gøres endnu bedre og endnu mere brugbare. Her er det vigtigt at huske på, at it-uddannelser ikke kun foregår på universiteterne. På akademierne og ingeniøruddannelserne uddannes der også til it-arbejdsmarkedet. Deres fokus er ofte i høj grad nogle af de praksisnære kompetencer, der også efterspørges af virksomhederne.

Så mulighederne forefindes hvis it-branchen vil være med til konstruktive løsninger, og PROSA deltager gerne i dette arbejde.

Niels Bertelsen
Formand, PROSA – Forbundet af It-professionelle