Software, Systemudvikling og systemer, Efteruddannelse

It-folk kan også blive lokomotivførere

Som Release Train Engineer skal du ikke selv levere løsningerne, men facilitere, at alle andre i det agile udviklingstog får de bedste rammer til at gøre det.

Selvom du aldrig fik opfyldt drømmen om at blive lokomotivfører, men i stedet endte i it-branchen, har du stadig chancen. Toget er et Agile Release Train, og du kan blive Release Train Engineer (RTE). Begreberne er defineret i SAFe (The Scaled Agile Framework), et af de mest udbredte rammeværk til at understøtte agil udvikling, hvor flere teams skal levere ind til det samme udviklingsprogram.

Det agile tog kan betragtes som en virtuel organisatorisk størrelse, hvor alle nødvendige kompetencer er repræsenteret og arbejder tæt sammen i planlægningen og udførelsen af udviklingsopgaverne. I kupéerne sidder der i alt typisk 50 til 150 mennesker. Togets afgangs- og ankomsttidspunkter er faste – og køretiden er typisk 8 til 12 uger, det såkaldte Program Increment. I den periode læsses nye features ned i togets lastrum, som regel i Sprints af to uger, og når en feature ikke med ét tog, må den vente på det næste.

Facilitering

RTE’en kan betragtes som en slags over-Scrum Master. Hvor en Scrum Master har til opgave at facilitere udførelsen af udviklingsopgaverne i det enkelte team, skal RTE’en gøre det på programniveau på tværs af teams. De centrale ansvarsområder for en RTE er at understøtte samarbejdet og koordinationen mellem de enkelte teams i toget og alle interessenter omkring det, identificere risici og forhindringer for fremdriften i udviklingsaktiviteterne og eventuelt eskalere dem i organisationen. Derudover skal der sikres konstant fokus på formålet med udviklingsaktiviteterne, og så har RTE’en også ansvar for løbende at coache alle teammedlemmer i det agile tankesæt og tilhørende metoder.

RTE’en er ikke en manager i traditionel forstand, men er en såkaldt ”servant leader”, der ikke udstikker ordrer, men faciliterer, at udviklingsteamene kan løse deres opgaver så effektivt som muligt.

Ole Jepsen, partner i GoAgile og underviser på Teknologisk Institut, har mange års erfaring med processerne omkring agil udvikling. Han peger netop på facilitering som en af de helt centrale faglige kompetencer, man skal have som RTE.

– En RTE er en moderne leder, der forstår, at opgaven er at få de andre til at lykkes med deres opgaver. Det er en leder, der kan involvere og engagere folk uden selv at stille sig i rampelyset, og som skaber rammerne for, at teammedlemmerne kan tager ejerskab til opgaverne, forklarer han.

Ifølge Ole Jepsen skal man gerne være velbevandret i det agile tankesæt og have erfaring med agile metodikker som Scrum for at blive en god RTE.

– Vi ser faktisk aldrig nogen, der tager skridtet direkte fra eksempelvis at være udvikler til at blive RTE. Typisk har folk erfaring fra rollen som Scrum Master, siger han.

Ole Jepsen vil gerne slå et slag for, at man ikke får smidt for mange af de mere klassiske dyder inden for projektledelse ud med det agile badevand.

– Det er stadig meget vigtigt, at man for eksempel forstår, hvad en plan er, og at vide, hvordan man arbejder med estimeringer, siger han.

Skiftet til RTE

Arbejdet som RTE udmønter sig først og fremmest gennem de forskellige events, der er defineret i SAFe. Her er PI (Program Increment) Planning-eventen et af de store omdrejningspunkter. I løbet af to dages såkaldt Big Room Planning mødes alle teams i toget til planlægning og fordeling af opgaverne til de kommende måneders udviklingsaktiviteter – og det er RTE’en, der faciliterer den event. I det daglige faciliterer RTE'en en række aktiviteter som eksempelvis Scrum of Scrums, hvor Scrum Masters fra de enkelte teams samles, Retrospectives for løbende at kunne forbedre processerne samt såkaldte synch-møder med Product Owners.

Ole Jepsen peger på nogle udfordringer, man kan møde ved skiftet til rollen som RTE.

– Hvis man eksempelvis kommer fra en rolle som Scrum Master, hvor man i virkeligheden har været udvikler i 80 procent af tiden, kan det være en udfordring ikke længere at skulle byde ind med konkrete løsningsforslag. Og hvis man kommer fra en rolle som traditionel manager, kan det for nogle være en stor udfordring at skulle overgive kontrollen til teamene, siger han.

Hvis man vil gå RTE-vejen, anbefaler Ole Jepsen, at man starter med at tage et todages Leading SAFe-kursus. Derefter kan man enten tage et SAFe Release Train Engineer-kursus eller – og det vil være hans anbefaling – et SAFe Program Consultant-kursus, meget gerne i USA hos Scaled Agile, Inc. for, som han udtrykker det, at få det ”fra hestens egen mund”.

Tjek scaledagileframework.com for at læse mere om Release Train Engineer-rollen og de øvrige roller og begreber i SAFe.