Information om indefrosne feriepenge

Med aftalen om udbetaling af indefrosne feriepenge er der nogle ting, du som borger skal være opmærksom på. Jurist i PROSA Camilla Winther giver råd og vejledning. PROSA henviser til SKAT og www.borger.dk for yderligere rådgivning

Den 17. august 2020 skal Folketinget færdigbehandle regeringens lovforslag om udbetaling af indefrosne feriepenge. Forslaget giver lønmodtagere, der har opsparet feriepenge i perioden 1. september 2019 til 31. marts 2020, mulighed for at få udbetalt op til tre ugers feriepenge allerede her i 2020.

Ønsker du at få feriepengene udbetalt, skal du anmode om udbetalingen på www.borger.dk i perioden fra start oktober til 1. december, og udbetalingen vil herefter ske op til 2 uger efter anmodningen. Pengene vil blive beskattet som almindelig indkomst, og de vil ikke blive modregnet i andre forsørgelsesydelser, og vil derfor hellere ikke påvirke ens mulighed for adgang til andre offentlige ydelser.

Hvis man ikke beder om udbetaling af pengene, bliver de automatisk udbetalt som feriepenge, når man rammer pensionsalderen eller af andre grunde forlader arbejdsmarkedet (eksempelvis ved flytning til udlandet).

Beskæftigelsesministeriet advarer om, at man muligvis ikke får udbetalt præcis det beløb, man er berettiget til. Arbejdsgiverne har nemlig endnu ikke indberettet, præcis hvor mange feriepenge deres ansatte har til gode, og derfor kan der opstå situationer, hvor nogle får udbetalt for meget og andre for lidt.

Det er indberetningerne til SKAT, der danner grundlag for udbetalingen af feriepengene i oktober, da arbejdsgiver først er forpligtet til at indberette det endelige feriepengebeløb senest 31. december 2020. Er man fratrådt i løbet af overgangsperioden, har arbejdsgiver indberettet et nettobeløb, som kan ses på www.borger.dk.

 

Udbetaling af indefrosne feriemidler

  • Pengene skal søges fra www.borger.dk under Lønmodtagernes feriemidler i perioden start oktober til 1. december
  • Tjek med revisor eller SKAT om det kan betale sig for dig at få pengene udbetalt, hvis du allerede nu betaler topskat
  • Lovforslaget giver kun mulighed for at søge om hele beløbet, og derfor kan du ikke søge om delvis udbetaling.

PROSA rådgiver ikke om udbetaling af indefrosne feriemidler. Vi henviser til SKAT og www.borger.dk