Nyt fra sekretariaterne

Job i PROSA: Databeskyttelsesrådgiver (DPO) for PROSA

I PROSA har vi et særligt fokus på databeskyttelse og ønsker at sikre os og vores medlemmer endnu bedre.

Som fagforening, der behandler mange følsomme oplysninger, er det naturligt for PROSA at sætte sikkerhed og korrekt håndtering højt, derfor søger vi en dygtig og selvstændigt arbejden­de DPO, som kan hjælpe og rådgive os. Ligger din faglige viden og interesse i spændingsfeltet mellem it-sikkerhed, god sagsbehandling og jura?

Så er du måske vores nye DPO.

  • DPO-opgaverne er bl.a. at: 
  • Rådgive om og kvalitetssikre skabeloner/værktøjer for dokumentation
  • Gennemgå bestående databehandleraftaler samt interne registre
  • Rådgive om og kvalitetssikre krav til teknisk sikkerhed i forbindelse med anskaffelse af it-systemer
  • Sparre om og medvirke til udvikling af koncepter som dataansvarlig for håndtering af medlemmernes rettigheder overfor PROSA

Som forordningen foreskriver, vil du være PROSAs kontaktperson for Datatilsynet, men også den person som medlemmer og andre registrerede kan henvende sig til.

Derudover omfatter arbejdsopgaverne naturligvis de funktioner, der følger af forordningens artikel 39.

Om vores kommende DPO

Din konkrete uddannelse er ikke så vigtig. Det afgørende er, at du er hjemmevant såvel i person­dataret som i de afledte it-systemer og begreber, der naturligt vil fylde meget i hverdagen.

Som person er du i stand til at give forståelige råd og have tålmodighed til at deltage i analyse af persondata i de organisatoriske forhold. Du har lyst og evne til dialog med alle niveauer i organisationen for at sikre optimal formidling og accept.

Men samtidigt har du evnen til at give klar og entydig rådgivning, når/hvis der måtte ske data­brud eller andre store udfordringer af datasikkerheden. I den situation er du den sikre klippe for ledelsen.

Vi lægger vægt på, at du er selvdreven og evner at formidle komplicerede problemstillinger på en enkel og letforståelig måde. Desuden er det er vigtigt, at du har gennemslagskraft og kan stå fast i din rolle som DPO.

Om stillingen

PROSA har besluttet, at DPO-funktionen skal varetages af et eksternt DPO-firma eller en selvstændig.

Yderligere oplysninger

Har du brug for yderligere oplysninger om stillingen, kan du kontakte Kenneth Sejlø Andersen på telefon 33 36 41 41. Ansøgning sendes til stillinger@prosa.dk

Ansøgningsfrist: Senest søndag den 7. april 2019 kl. 24.00.

botMessage_toctoc_comments_9210