Nyt fra sekretariaterne

Nytårshilsen fra PROSAs formand

Niels Bertelsen ser tilbage på et år med store corona-udfordringer, som i perioder har sat alle vores sociale relationer på pause.

Kære medlemmer

2021 er ved at gå på hæld. Et år med store udfordringer og et år, som i perioder har sat alle vores sociale relationer på pause. Men også et år præget af en tro på, at vi kan se frem mod lysere tider, og hvor vi igen kan mærke friheden og værdien af fællesskabet.

Selv om det til tider har været vanskeligt at navigere i de mange restriktioner i forbindelse med coronakrisen, er vi dog lykkedes med rigtigt meget alligevel. Jeg håber, at alle PROSA-medlemmer oplever, at vi bestræber os på at skabe stadig mere værdi i form af blandt andet flere kurser, endnu bedre rådgivning og gode medlemstilbud.

I løbet af året har vi fået opdateret vores hjemmeside, så den fremstår langt mere brugervenlig og overskuelig, vi har etableret prosabladet.dk, så Prosabladet får en mere fremtrædende rolle, vi har gennemført en medlemsundersøgelse, som viser, at de medlemmer, som kontakter os, faktisk er meget tilfredse med vores rådgivning, vi har hjulpet medlemmer med kontrakter og arbejdsvilkår, og vi har gennemført et hav af kurser og arrangementer med mange medlemmer som deltagere online.

PROSA har også blandet sig i debatten om telelogning, overvågning, privatlivets fred, det kontantløse samfund og mange andre af de emner, som handler om den fortsatte udvikling af det digitale samfund. På baggrund af medlemmernes faglighed er vi kommet med kritiske indspark til udviklingen. Ikke fordi vi er imod digitaliseringen, men fordi vi gerne vil have nuanceret debatten og gøre opmærksom på, at der også kan være negative sider af den stigende brug af digitale løsninger.

Men vi har også arbejdet med bedre vilkår for hjemmearbejde, ordentlige forhold for udenlandsk arbejdskraft, imod forringelser i dagpengesystemet – særligt dem, der er rettet mod dimittender – og vi har udgivet fagets bedste lønstatistik og meget mere.

Nu kommer det nye år, hvor mange spændende opgaver og udfordringer venter os. Vi skal gøre det endnu bedre for medlemmerne – og gerne have flere med i vores it-faglige fællesskab. Vi skal udbygge vores aktiviteter på arbejdspladser og studiesteder. Vi skal bekæmpe unødvendig og ulovlig overvågning af borgene. Vi skal få flere kvinder ind i it-faget og sikre større mangfoldighed. Så der er nok at tage fat på, og jeg håber, at 2022 bliver et år præget af optimisme, fremgang, samvær og solidaritet.

Jeg vil ønske alle medlemmer og jeres familier et godt nytår og ser frem til et år, hvor vi forhåbentlig kan mødes uden nogen restriktioner, og hvor medlemmerne fortsat vil deltage i både vores arrangementer og aktiviteter – men også vil være med til at udvikle PROSA til en forrygende fagforening for de it-professionelle.

Godt nytår!