PROSAs uddannelsespolitik

Det er PROSA’s mål at der udbydes relevante og attraktive it-uddannelser på alle uddannelsesniveauer som efterspørges, I udviklingen af it-uddannelserne, eksisterende såvel som nye, skal PROSA være toneangivende og dagsordenssættende

Politisk målsætning

At der skabes større gennemskuelighed og gennemsigtighed i uddannelsessystemet, således at der skabes lette overgange mellem de forskellige uddannelser og uddannelsesinstitutioner på it-området, ligesom uddannelserne er anerkendte i forhold til internationale standarder.

At der tilbydes uddannelsesmuligheder, som kan producere kandidater på et stadigt stigende kompetenceniveau, og alle, der arbejder inden for, eller søger arbejde inden for it-faget, skal have en offentligt anerkendt it-uddannelse, således at det uddannelsesmæssige fundament er tilstrækkeligt til at opnå og oppebære beskæftigelse.

Strategierne

  • At PROSA systematiserer og vedligeholder viden om alle uddannelsespolitiske aspekter af fagområdet it.
  • At der søges størst mulig indflydelse, bl.a. via aktiv deltagelse i de formelle repræsentationer vi i forvejen har, foruden at der skal arbejdes for at udvide PROSAs repræsentation.
  • At vi er aktive i forhold til alle relevante uddannelsespolitiske tiltag, f.eks. i form af høringssvar m.v.

Handlinger

  • Vi deltager aktivt i de formelle repræsentationer, vi har.
  • Vi deltager i initiativer, der kan bidrage til et bedre image af it-faget blandt potentielle uddannelsessøgende, herunder at flere kvinder søger faget.
  • Vi vil sikre, at der sker en videns opsamling og en koordinering mellem PROSAs repræsentanter i uddannelsesudvalgene på Erhvervsakademierne, således at det understøtter vores repræsentanters kompetencer til at repræsentere PROSA.
  • Vi vil løbende udarbejde høringssvar og pressemeddelelser på det uddannelsespolitiske område, hvor det er relevant.
  • Vi vil søge indflydelse, hvor det er muligt, på både det kvantitative og kvalitative udbud af it-uddannelser samt ikke mindst deres indbyrdes sammenhæng.