PROSAs ledighedspolitik

PROSA vil i ledighedspolitikken arbejde for at medlemmets ledighedsperiode bliver en periode, hvor den enkelte kan se en vej, der leder ud af ledighedsperioden, enten i form af arbejde eller uddannelse. PROSA arbejder derfor med initiativer der kan være med til at nedbringe ledigheden og hjælpe medlemmerne med at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. 

Det er for PROSA vigtigt at der etableres relevante tilbud til dem, som mister eller har mistet deres dagpengeret. De skal have en reel mulighed for at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Politisk vision

 • At PROSAs ledige medlemmer har de bedste muligheder for at få de udbudte jobs.

Politisk målsætning

 • At PROSA er toneangivende og dagsordenssættende i forhold til beskæftigelsespolitiske spørgsmål inden for fagområdet it.
 • At det offentlige beskæftigelsessystem giver it-arbejdsmarkedet mulighed for løbende opkvalificering af ledige inden for området.
 • At PROSAs ledige medlemmer bliver tilbudt relevant aktivering med et relevant beskæftigelsespolitisk sigte.
 • At PROSAs ledige medlemmer bliver behandlet ordentligt og anstændigt i beskæftigelsessystemet.
 • At der etableres relevante tilbud til de medlemmer der har opbrugt deres dagpengeret.

Udvalgets vurdering af status for målsætningerne

It-området slår i stigende omfang igennem som et mangelområde. Især dygtige programmører og systemudvikler, der også har de personlige og relationsmæssige kompetencerne i orden. Arbejdsmarkedsbalancen viser stigende mangel i alle regioner, men selvfølgelig især i de store arbejdskraft området (København og Aarhus).

Den til dato mest dybdegående analyse og undersøgelse af feltet, Erhvervsstyrelsens afdækning af virksomhedernes behov for digitale kompetencer, fra sommeren 2016 viser det samme. Her er data ikke bare bygget på interview og spørgeskemaundersøgelse hos virksomheder, men er i højere grad bygget på big-dataanalyse af konkrete stillingsopslag, samt den reelle beskæftigelsesudvikling.

PROSA har samtidig ledige, men en stigende andel af dem er dimittender (pga. det kraftigt øgede dimittendoptag), men der er også høj omsætning af ledige – de kommer generelt hurtigt i arbejde. Til trods herfor har vi hver måned en mindre gruppe der falder ud af dagpengesystemet. Vi kan også se at et gennemgående karakteristika hos de grupper, der har svært ved at finde job, er at deres faglige og/eller deres personlige kompetencer ikke matcher efterspørgslen.

Udover den manglende anstændig i systemet, og måden ledige generelt mødes på i systemet, går det overordnet godt. Det er dog en løbende indsats at forfølge målsætningerne – det bliver aldrig målsætninger hvor vi kan læne os tilbage, og sige at nu er arbejdet gjort. Vores fortsatte indsats for at nå vores målsætninger bør derfor gå af to spor.

 1. Fortsat udvikling og monitorering af de generelle tilbud og muligheder for it-ledige, for at sikre en så kort ledighedstid som overhovedet muligt.
 2. Arbejde med udvikling af indsatser der bedre er i stand til at fange den mindre gruppe af vores ledige der enten falder ud, eller er i risikogruppen for at gøre det

Strategierne

 • At systematisere og vedligeholde viden om alle beskæftigelsespolitiske aspekter af fagområdet it.
 • At vedligeholde kontaktnet og repræsentationer inden for det uddannelses- og beskæftigelsespolitiske område.
 • At der i den offentlige debat sker en højere synliggørelse af de forhold og barriere, vores ledige medlemmer møder i beskæftigelsessystemet.

Handlinger

 • Vi vil udvikle og deltage aktivt og konstruktivt i konkrete projekter, der kan medvirke til, at vores ledige medlemmer får job.
 • Vi vil følge med i udbuddet af jobs via presse, analyser og henvendelser fra arbejdsgivere.
 • Vi vil samarbejde med kursus udbydere om udbud af relevante tilbud til PROSAs ledige medlemmer.
 • Vi vil arbejde for at tilbyde medlemmerne – ledige såvel som beskæftigede – vejledning og rådgivning omkring uddannelse, efter- og videreuddannelse, karriereplanlægning og kompetenceudvikling.
 • Vi vil arbejde for at resultaterne af AU’s undersøgelse af forholdende for de udfaldende, resultere i konkrete relevante tilbud til denne målgruppe