Karriererådgivning

PROSA skal med udgangspunkt i medlemmets situation, hvad enten de er i beskæftigelse, dimittend eller ledig, kunne rådgive og sparre medlemmet om deres karriereudvikling. PROSA skal være en naturlig sparringspartner i medlemmernes karriereudvikling, og det naturlige valg når it-professionelle søger arbejde, og arbejdsgivere søger it-arbejdskraft.

Politisk målsætning

  • At PROSA bliver kendt og anerkendt blandt medlemmer, arbejdsgivere og andre interessenter for vores evne til at formidle it-jobs og give it-karriererådgivning.

Strategierne

  • At levere professionel karriererådgivning baseret på tilgængelige data og vores viden om it-arbejdsmarkedet, og at give it-arbejdsgivere der søger it-arbejdskraft kompetent service i matchning.

Handlinger

  • Vi vil samle jobformidling og karriererådgivning i en landsdækkende faglig kompetent enhed.
  • Vi vil indlejre traineeprojektet som en naturlig del af enhedens arbejde for at sikre maksimal synergi.
  • Vi vil løbende udvikle og forbedre de redskaber som enheden skal bruge.
  • Vi vil løbende sikre at viden om it-arbejdsmarkedet der opsamles andet sted end i enheden bliver stillet til rådighed for enheden.
  • Vi vil løbende sikre at den viden om it-arbejdsmarkedet som enheden opsamler bliver stillet til rådighed for den øvrige organisation.
  • Vi vil løbende udvikle dokumentationen for resultaterne af formidlings- og rådgivningsarbejdet.