Gør Din arbejdsplads bedre

Har du lyst til at arbejde for bedre trivsel for dig og dine kolleger, har vi samlet et par gode råd her.

Vil du forbedre din arbejdsplads vil det bedst kunne gøres i samarbejde med ledelsen.

  • Er I færre end 10 ansatte på din arbejdsplads, vil det typisk skulle ske i direkte dialog med arbejdsgiveren
  • Er I 10 eller flere, vil der være krav om at arbejdspladsen har en arbejdsmiljørepræsentant og en arbejdsmiljøorganisation.

Du kan selv blive arbejdsmiljørepræsentant, og har du mod på det, vil de give dig de bedste muligheder for at komme i direkte dialog med ledelsen på din arbejdsplads. Du kan læse mere om det ar være arbejdsmiljørepræsentant på denne side.

Selvom du ikke er parat til at stå for kontakten med din arbejdsgiver, vil du sammen med dine kolleger kunne opnå et bedre arbejdsmiljø ved at I støtter hinanden.
På virksomheder med færre end 10 ansatte skal er arbejdsgiveren også forpligtiget til at samarbejde med de ansatte om arbejdsmiljø. Det vil i reglen ske via den årlige drøftelse om arbejdsmiljø og arbejdspladsvurderingen (APV), der skal gennemføres mindst hvert tredje år.

Den årlige drøftelse om arbejdsmiljø vil på små virksomheder typisk ske på et personale møde. Har I ikke afholdt en arbejdsmiljødrøftelse på din virksomhed kan du give din arbejdsgiver denne korte vejledning.

Har I konkrete arbejdsmiljøproblemer I gerne vil have gjort noget ved, vil den årlige drøftelse være et sted hvor I kan tage det op. En anden mulighed er at få den med i Arbejdspladsvurderingen.