Vækstpolitikken

PROSA vil arbejde med at udvikle og forme forslag til en bæredygtig vækstpolitik, med det mål at øge antallet af it-arbejdspladser, og efterspørgslen efter it-ydelser og produkter i Danmark.

Det er PROSA’s vision for vækstpolitikken at det danske it-arbejdsmarked relativt er et af verdens største, og på områder er markedsledende

Politisk vision

  • At det danske it-arbejdsmarked relativt er et af verdens største, og på områder er markedsledende.

Politisk målsætning

  • At Regeringens og kommende regeringers vækstplaner/-strategier er maksimalt ambitiøse på it-området.

Udvalgets vurdering af status for målsætningerne

Hele it-området er et højt prioriteret område blandt regeringen, de politiske partier og alle øvrige interessenter på vækstdagsordenen. Dels da it er et vækstområde i sig selv, men også da it er den mest afgørende faktor for at genere vækst i stort set alle andre brancher.

Med vores faglige viden og de rette alliancer har vi derfor også gode muligheder for at påvirke dagsordenen.

Handlinger

  • Vi vil forøge vores data og viden om brug og barriere for it-vækst.
  • Vi vil løbende initiere samarbejder med andre interessenter om øget it-vækst.
  • Vi vil løbende udvikle konkrete forslag.
  • Vi vil arbejde for at it har en fremtrædende plads i den kommende vækststrategi for DK (forventet foråret 2017).