Efter-/videreuddannelsespolitikken

Det er PROSAs mål at der udbydes relevante og attraktive it-efteruddannelse på alle uddannelsesniveauer, og at de bliver brugt af både arbejdsgivere og vores medlemmer. I udviklingen af udbuddet skal PROSA være toneangivende og dagsordenssættende. Det er PROSAs vision at it-kompetenceudvikling ses som et nødvendigt vilkår af både vores medlemmer og deres arbejdsgivere og at der er en uddannelsesfond der omfatter alle vores medlemmer

Politisk vision

 • At der tilbydes efter- og videreuddannelsesmuligheder, som løbende kan opkvalificere eksisterende It-medarbejdere på alle niveauer, og at alle, der arbejder inden for, eller søger arbejde inden for it-faget, skal have mulighed for at deltage i offentlige eller private kompetencegivende videre- og efteruddannelsesmuligheder, således at kompetence og kvalifikationer fortsat kan opretholdes og udbygges.
 • At medlemmerne får de bedst mulige vilkår for at kunne deltage i efter- og videreuddannelse.
 • At PROSA’s medlemmers kompetencer løbende udvikler sig i takt med it-arbejdsmarkedets efterspørgsel efter kompetencer

Politisk målsætning

 • At der blandt vores medlemmer, it-arbejdsgivere, politikere, og øvrige relevante interessenter er en anerkendelse af nødvendigheden af løbende kompetenceudvikling på it-arbejdsmarkedet.
 • At der findes relevant og kompetencegivende efter-/videreuddannelse for alle, såvel lavt- som højt uddannede.
 • At udbuddet af kompetencegivende efteruddannelse til autodidakte og de lavest uddannede bliver styrket.
 • At der tilbydes efteruddannelse, der bedre kan bruges af medlemmer med fuldtidsjob og familie.
 • At der bliver skabt en øget efterspørgsel efter akademi-niveauet, og at udbuddet i større grad matcher efterspørgslen.
 • At der på arbejdspladserne, både blandt arbejdsgivere og arbejdstagere, sker en øget forståelse for væsentligheden af løbende efteruddannelse.
 • At realkompetencevurdering bliver indarbejdet i efter-/videreuddannelsessystemet, således at professionelle it-folk kan uddanne sig på et niveau, der svarer til deres kompetencer.
 • At både arbejdsgivere og medlemmer får en større forståelse for og brug af efter-/videreuddannelse som en væsentlig forudsætning for konkurrenceevnen og markedsværdi.
 • At PROSA’s medlemmer løbende har adgang til relevant kompetenceudvikling, og at de bruger den.

Strategierne

 • At systematisk have et fokus og argumentation overfor medlemmer, it-arbejdsgivere, politikere og øvrige interessenter om nødvendigheden af løbende kompetenceudvikling på it-arbejdsmarkedet
 • At systematisere og vedligeholde viden om alle efter-/videreuddannelsespolitiske aspekter af fagområdet it.
 • At arbejde for, at offentlig efter- og videreuddannelse inden for it-området samles i nogle få større enheder, som kan udbyde it-faglig efter- og videreuddannelse i hele bredden og dybden, i meget høj kvalitet.
 • At søge størst mulig indflydelse, bl.a. via aktiv deltagelse i de formelle repræsentationer, vi i forvejen har, foruden at der skal arbejdes for at udvide PROSAs repræsentation.
 • At sikre større gennemskuelighed og gennemsigtighed i efter-/videreuddannelsessystemet samt en større grad af modulopbygning i denne, således at enkeltmoduler også kan bruges til efteruddannelse.
 • At både arbejdsgivere og medlemmer får en større forståelse for at løbende brug af kompetenceudvikling er en væsentlig forudsætning for både medlemmernes markedsværdi og virksomhedernes konkurrenceevne.

Handlinger

 • Vi vil forøge vores data og viden om brug og barriere på it-arbejdsmarkedet af efter-/videreuddannelse.
 • Vi vil løbende initiere samarbejder med andre interessenter om brug af efter-/videreuddannelse.
 • Vi vil løbende bearbejde politikere og udvikle deres viden inden for spørgsmålet.
 • Vi tilbyder medlemmerne vejledning og rådgivning omkring uddannelse, efter- og videreuddannelse, karriereplanlægning (som f.eks. sparring til medlemmet om i hvilken retning karrieren kan udvikle sig) og kompetenceudvikling (som f.eks. sparring til medlemmet om hvordan og hvilke kompetencer det kan være relevant for medlemmet at udvikle).
 • Vi vil arbejde for, at der laves uddannelsesaftaler på arbejdspladserne, gerne som en del af en overenskomst.
 • Vi vil via presse, information og dialog øge forståelsen blandt vores medlemmer og deres arbejdsgiver om vigtigheden af efter-/videreuddannelse.
 • Vi vil løbende undersøge og finde dokumentation for, hvilke kompetencer/kvalifikationer vores medlemmer er i besiddelse af.
 • Vi vil arbejde for at der løbende sker en objektiv og operationel monitorering af it-arbejdsmarkedet og dens kompetencebehov.
 • Vi skal søge repræsentation i faglig udvalg for IT supporter og datatekniker uddannelserne.
 • Vi vil arbejde for at vores it-efter-/videreuddannelsespolitik er i trit med udviklingen på it-arbejdsmarkedet.
 • Vi vil arbejde for at vores beskæftigelsespolitik er i trit med udviklingen på it-arbejdsmarkedet.
 • Vi vil løbende arbejde for at vores medlemmer følger it-arbejdsmarkedets udvikling.