Løn

Arbejdsgiverne presser lønnen

Er du i færd med at forhandle løn, skal du have lidt mere is i maven, end du måske plejer. PROSA oplever i øjeblikket, at den løn, som arbejdsgiverne spiller ud med i en forhandling, er meget lav.

3.000 kroner om måneden. Så meget lykkedes det for en af PROSAs jurister at få hævet et medlems løn med en enkelt undrende opringning. Medlemmet havde sendt sin kontrakt ind til PROSA for at få input til indholdet, inden den skulle skrives under. Juristen tjekkede PROSAs lønstatistik og kunne se, at lønnen lå i den temmelig lave ende. Derfor ringede juristen på medlemmets vegne til arbejdsgiveren, der uden megen modstand hævede månedslønnen med de omtalte 3.000 kroner.

Eksemplet er ikke enestående. Der er ifølge Camilla Winter, der er jurist i PROSA, snarere tale om en tendens.
– Vi har igennem de seneste par uger oplevet, at lønningerne bliver sat lavt i de kontrakter, vi har fået ind til gennemgang. Vi kan se, at lønningerne afviger væsentligt fra vores lønstatistikker, uden at medlemmet nødvendigvis har en god forklaring fra arbejdsgiver på, hvorfor det er sådan, siger hun.

Forberedelse, forberedelse, forberedelse

Vurderingen er, at tendensen har sit udspring i coronakrisen.
– Arbejdsgivere holder igen med lønkronerne, enten fordi de reelt er presset økonomisk, eller fordi de lige skal prøve, om de kan bruge krisen til at presse lønnen ned, selvom den pågældende virksomhed måske ikke reelt er i økonomiske vanskeligheder, siger Camilla Winther.

Derfor er der kun én ting at gøre, hvis du skal i gang med en lønforhandling – også i dit nuværende job.
– Du skal klø på i forhandlingen præcis, som du ville gøre til alle andre tider. Du skal ikke lade sig mærke med, at der er en krise. Rigtig mange ansatte har jo knoklet ekstra det sidste halve år under krisen, så brug det som argument for at skulle have mere i løn. Og glem ikke alle de andre gode argumenter, du har samlet sammen siden sidst til at berettige en højere løn, siger Camilla Winther.

Kontakt PROSA, hvis du er det mindste i tvivl om dit lønniveau eller trænger til gode råd til lønforhandling.

Tjek din løn

Brug PROSAs lønstatistik, når du skal i gang med at forhandle løn. Her kan du se gennemsnitslønninger ud fra parametre som arbejdsfunktion, anciennitet og arbejdspladsens geografiske placering.

Tjek prosa.dk/raad-og-svar/loenstatistik/